Kamp om teaterbilletter kostede dyrt

Teatergængerne i København får igen ét sted at købe billetter. Det sker efter mange års strid mellem konkurrerende bookingsystemer, der betød forvirring hos publikum, færre solgte billetter og mange ekstraudgifter. »Helt klart spild af offentlige midler,« vurderer teaterekspert.

Først den gode nyhed: Det bliver nemmere at gå i teatret i København. Når man som teatergænger vil købe billet til en forestilling, skal man fremover kun forholde sig til ét bookingsystem. Billetter og abonnementer kan nu købes på Teaterbilletter.dk, uanset hvilket teater i Storkøbenhavn man ønsker at købe billet til.

Den dårlige nyhed er, at sammenlægningen sker på en kedelig baggrund: De seneste fem år har der været to bookingsystemer – BilletBillet og Teaterbilletter.dk. Resultatet har været forvirring hos teatergængerne, der har stemt med fødderne og valgt teatret fra.

»Vi har mistet rigtig mange abonnenter på grund af det her,« fortæller Kasper Wilton, teaterchef på Folketeatret.

Ikke mindst i sæsonerne umiddelbart efter etableringen af det nye system, kostede det de store københavnske teatre dyrt. Det samlede billetsalg faldt med 30 procent alene det første år.

»Vi har aldrig solgt så få billetter som den sæson, hvor vi gik over til BilletBillet,« fortæller H.C. Gimbel.

Han er teaterdirektør og international leder på teatret Republique og desuden initiativtager til den nye sammenlægning af de to bookingsystemer.

»Vi var på det tidspunkt midt i finanskrisen, så det er svært at sige, hvad der betød hvad, men besværet for publikum har da været en medvirkende årsag til faldet i billetsalget.«

Republique er en del af Det Københavnske Teatersamarbejde (KBHT), en paraplyorganisation, der også repræsenterer de store københavnske teatre Betty Nansen Teatret, Folketeatret og Østre Gasværk Teater. Det var KBHT, der i 2010 etablerede sit eget billetsystem, BilletBillet. De små københavnske teatre blev dermed overladt til sig selv og bookingsystemet Teaterbilletter.dk. Tidligere havde man ellers i årevis haft et fælles system, som man kunne købe billetter og tegne abonnementer igennem. Oprindeligt hed det ARTE, og var et sted, hvor alle de forestillinger, de storkøbenhavnske teatre kunne tilbyde, var samlet i ét stort katalog. På den måde var det nemt og overskueligt at tegne abonnement som teatergænger. Men det system blev nedlagt allerede i 2002.

H.C. Gimbel og hans teater Republique var imod beslutningen om at gå enegang med BilletBillet, men som han ser det, har det alligevel været en nødvendig proces.

»Nogle lærepenge er dyrere end andre. Men de er måske også nødvendige. Det her har kostet mange penge, men de er ikke spildte eller ud ad vinduet, for mange er blevet meget klogere i den her omstilling,« siger han.

Stig Jarl, lektor i teatervidenskab på Københavns Universitet, ser knap så positivt på processen.

»Det er helt klart spild af offentlige midler,« vurderer han.

»Når man har haft to organisationer, og de har konkurreret mod hinanden, så er der blevet brugt forøgede ressourcer på markedsføring plus administration og opbygning af IT-systemer. Alt det har kostet.«

Brugt som lærestykke på universitet

Hvor mange penge de store teatres enegang har kostet, kan han ikke sætte tal på. Men i sit arbejde på Københavns Universitet bruger han sagen som et lærestykke for sine studerende.

»Det her er et skrækeksempel på, hvad der sker, når nogle individuelle interesser fra nogle organisationers og teatres side får lov til at fylde for meget, og der ikke er nogen, der vil påtage sig det overordnede ansvar for kulturpolitikken. Det, man kan lære af det her, er, at kulturpolitik er for vigtigt til at overlade til kulturbureaukrater, der prøver at køre et magtspil og prøver at tilgodese deres egen organisation på bekostning af nogle andre.«

Steen Pade, direktør for Det Københavnske Teatersamarbejde, der tidligere hed Københavns Teater, erkender, at man ikke burde have etableret BilletBillet.

»Da vi gik solo i sin tid, forelå der er en beslutning fra teaterdirektørerne, som bestyrelsen i Københavns Teater valgte at følge. Det blev til BilletBillet. Jeg har ikke noget imod i dag at sige, at erfaringerne fra dengang har vist, at det var en gal beslutning. Man bliver klogere med tiden, og den beslutning, som teatrene nu har truffet, bekræfter, at det ikke var en rigtig beslutning, vi traf dengang.«

Steen Pade understreger, at Det Københavnske Teatersamarbejde i dag ikke længere har noget med bookingsystemerne at gøre. Det er lagt ud til teatrene. Derfor er det også teatrene selv, der har besluttet igen at gå sammen i ét system.

Hvad den forkerte beslutning har kostet, kan Steen Pade ikke sige.

»Men hvis man træffer en beslutning, som man så efterfølgende ikke synes er den rigtige, så ligger der vel også det i det, at nogle af de omkostninger, man har afholdt i den forbindelse, havde man ikke behøvet at afholde. Men præcis hvor meget det er, i forhold til, hvad man ellers skulle have betalt, er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke kan forholde mig til.«