Jørgen Leth afviser kritik

Filmmanden Jørgen Leth har brugt 420.000 kunststøttekroner på forarbejdet til en film om det erotiske menneske, men filmen bliver måske ikke til noget. Dansk Folkeparti vil på den baggrund drøfte filmstøtten med kulturministeren.

Foto: Linda Henriksen Fold sammen
Læs mere

Jørgen Leth har brugt 420.000 skatteyderfinansierede kunststøttekroner på research til en film om det erotiske menneske, men meget tyder på, at pengene er spildt, da filmen måske ikke bliver til noget.

Det har gjort Dansk Folkepartis kulturordfører, Karin Nødgaard, utilfreds, der derfor ønsker en drøftelse med kulturminister Brian Mikkelsen (K):

»Jeg ønsker en principiel drøftelse vedrørende uddelingen og kravene til brugen af den danske filmstøtte på baggrund af flere sager, hvor det viser sig, at filmprojekter er blevet søsat med betydelig offentlig støtte, pludselig opgives, og støtten derfor viser sig at være spildt,« siger Karin Nødgaard.

Jørgen Leth modtog som støttemidler fra Det Danske Filminstitut, og de er blevet brugt rundt omkring på kloden i forsøget på at kortlægge erotikkens væsen. Instruktøren afviser overfor Berlingske Tidende, at der skulle være noget odiøst i støtten til hans forundersøgelser til filmen.

»Det er jo ganske normalt, at der bevilges researchpenge til et filmprojekt, som Det danske Filminstitut interesserer sig for. Beløbsstørrelsen er langtfra usædvanlig. Der bevilges penge til udvikling og research for at sikre at filmen rent faktisk kan gennemføres. Sammen med flere medarbejdere har jeg kigget på nogle af de lande, hvor vi vil optage scener til filmen. Jeg har ikke selv administreret de penge, og har ikke brugt dem på at tilfredsstille privat rejselyst,« siger Jørgen Leth til Berlingske Tidende.

Filminstruktøren fastholder at ville gennemføre sit projekt, og derfor søger han nu yderligere kunststøttemidler, så han kan foretage yderligere research og genansøge om den betingede produktionsstøtte til filmen, der ifølge hans producer er planlagt som en co-produktion mellem Nordisk Film og Zentropa.

»Filmen er ikke opgivet fra min side, tværtimod arbejder min producer og jeg i disse dage på at planlægge optagelserne, som vi regner med at gennemføre i løbet af 2008,« siger Jørgen Leth.

Det bekræfter Leths producer Marianne Christensen, Nordisk Film overfor Jyllands-Posten.

Filmen, der skulle bære titlen »Det erotiske menneske,« blev sidste år beskrevet således i en pressemeddelelse:

»Hovedpersonen, spillet af Jørgen Leth, er en antropolog, som har sat sig som mål at kortlægge erotikkens væsen. Med den »omkostning«, at han selv inddrages og dermed kommer til at fortælle fra en subjektiv vinkel. Hans rapport er en film, som vil være både lystfuld poetisk og saglig,«

Grunden til, at pengene lige nu ser ud til at være spildt er, at et løfte om tre mio. kroner i betinget produktionsstøtte fra Det Danske Filminstitut er frafaldet, fordi der i kølvandet på postyret om Leths bog »Det uperfekte menneske« ikke er andre, der har meldt sig med finansieringshjælp.

Selvom filmen ikke skulle blive til noget, mener man hos Det Danske Filminstitut, at sagen er helt normal.

»Hele ideen med støttesystemet er, at man giver nogle penge til at undersøge, om der er grundlag for et projekt. I stedet for at man bruger mange flere penge på en film, som ikke holder,« siger Claus Ladegaard, DFI’s områdedirektør for produktion og udvikling til Jyllands-Posten.

Men Dansk Folkepartis kulturordfører Karin Nødgaard vil stadig sende et signal:

»Det er vigtigt, at vi fra kulturudvalgets side signalerer klart til de danske skatteydere, at kulturstøtte, herunder støtte til filmindustrien, er noget vi tager meget alvorligt og som ikke må misbruges. Der skulle nødigt opstå en generel fornemmelse af, at filmstøttemidlerne deles i et lille lukket forum, hvor krav til dokumentation og effektivitet, som eksempelvis alle offentligt ansatte udsættes for, er suspenderet i dette specielle lille univers,« siger hun.