»Jeg har ikke noget afklaret forhold til døden«

Visse spørgsmål er evigt aktuelle. Hver mandag stiller vi nogle af dem til en kendt dansker. I dag: Grethe Rostbøll, fhv. kulturminister mv.

Grethe Rostbøll, født 1941, er forfatter, teolog og mag.art. Hun har bl.a. været kommentator og klummeskribent på Berlingske Tidende, formand for Modersmål-Selskabet og konservativ kulturminister. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Kan du beskrive dig selv med tre ord?

»Målbevidst, ambitiøs og omsorgsfuld.«

Hvornår indtraf dit livs mest afgørende øjeblik?

»I december 2000, da daværende statsminister Poul Schlüter ringede til mig, og jeg blev udpeget til kulturminister. Han havde jo en idé om, at han gerne ville have noget frisk blod i regeringen, så jeg blev hentet udefra, uden på det tidspunkt at være medlem af Folketinget, og det forandrede alting. Jeg flyttede fra Ryslinge på Fyn og fik et nyt liv i København, først i indre by, hvor jeg overtog en gammel ministerkollegas lejlighed, senere på Frederiksberg, hvor jeg bor nu.«

Hvilken dyd er efter din mening den mest overvurderet?

»Nu er jeg ikke så meget for dyder i det hele taget, men noget, jeg slet ikke bryder mig om, er det mådehold, der for nogle er en dyd – altså alt, hvad der har med smålighed og nærighed og sparsommelighed at gøre.«

Tror du på Gud?

»Ja. Og da jeg gik af som kulturminister, gav jeg mig til at studere teologi. Jeg læste et års tid hos to professorer og hos Fyns daværende biskop, Vincent Lind, og jeg tog en teologisk embedseksamen for akademikere. Nu blev jeg jo aldrig præst, men jeg sad i 10 år i salmebogskommissionen, der både arbejdede med salmerne og med udarbejdelsen af en bønnebog til salmebogen, så der var det vældig godt for mig at have den teologiske baggrund. Jeg husker, at vi havde mange gode diskussioner, for i kommissionen var der både repræsentanter for en højkirkelig strømning og for de meget stærke grundtvigske kredse, som jeg selv kommer fra. Vi grundtvigianere prøvede at få så meget Grundtvig med som muligt, men vi kunne ikke altid blive enige med den højkirkelige fløj. Nogle gange måtte vi stemme om, hvad der skulle med.«

Er du bange for døden?

»Ja. Jeg frygter langvarig, alvorlig sygdom, som betyder, at der er nogen, der skal tage sig af én og passe én og alt, hvad der følger med. Nogle mennesker er jo meget afklarede, men jeg har ikke noget afklaret forhold til døden. »

Hvad er det største problem i verden lige nu?

»For mig er det de store flygtningestrømme fra syd mod nord. Jeg ville ønske, at vi var bedre til at tackle tingene, at vi kunne gribe dem an på en mere tolerant måde, at vi kunne finde konstruktive løsninger, der ikke indebar foragt for andre mennesker. Det skræmmer mig af og til, når jeg hører, hvad mennesker med gode uddannelser og positioner kan finde på at sige om de forhold.«

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?

»Jeg er jo et bogmenneske, der lever med bøger og selv skriver bøger, og det, der har gjort størst indtryk på mig, er Karen Blixens forfatterskab – både bogen om Afrika og de store fortællinger, de betyder kolossalt meget for mig. Jeg har skrevet om hende og arbejdet med forskning, der er relateret til hendes forfatterskab, og for tiden sidder jeg med nogle sene breve, der ikke før har været publiceret.«

Hvad er væsentligst, retfærdighed eller barmhjertighed?

»Barmhjertighed forstået som nåde og tilgivelse, som i mine øjne også er nogle noget mere vidtgående begreber.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Jeg er ikke en person, der bærer nag. Jeg er meget god til at glemme. Man bliver jo udsat for lidt af hvert, især i det politiske liv, og der er rigtig meget, man godt kunne gå rundt og ærgre sig over, men det har jeg slet ikke talent for. Jeg er ikke sådan en person, hvor tingene borer sig fast.«

Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?

»Det ved jeg ikke rigtigt .... jeg får mange råd, især fra mine fire voksne børn, og nogle af dem retter jeg mig efter, selv om de vist nogle gange synes, at jeg godt kunne rette mig endnu mere efter dem. Det er i det hele taget en stor rigdom at tale med sine voksne børn, synes jeg. De er med til at korrigere ens opfattelse af, hvordan verden ser ud, og mine børn får mig til at forstå mange ting meget bedre. Det er godt at få et andet perspektiv på tingene, også når man som jeg bor på Frederiksberg, hvor alt jo er så fortræffeligt.«