Hver by sin Bjørn Nørgaard

Med Adam og Eva kommer synden ind i verden, mens Jesus bringer den ud af verden, forklarer Bjørn Nørgaard. Til Christianskirken i Fredericia har han skabt en meget stor glasudsmykning med fortællinger fra Bibelen. På søndag afsløres den i overværelse af Dronningen.

»Du skal elske din fjende« er titlen på mosaikkerne, der er inspireret af Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet. Fold sammen
Læs mere

Ikke en by uden en Bjørn hedder det rundt om i landet med henvisning til Bjørn Nørgaards mange skulpturer og andre værker til det offentlige rum. Og på søndag indvies endnu et. Under overværelse af Dronningen og Prins Henrik afsløres en omfangsrig glasmosaik til Christianskirken i Fredericia.

Forud går syv års forberedelser i samarbejde med kunstnerens faste assistenter og glasmesteren Per Steen Hebsgaards værksted – men resultatet er også en 22 meter høj altervæg bestående af 32 glasmosaikruder.

Værket er udført i håndblæst glas samlet ved hjælp af bly. På flertallet af billederne kan vi se, hvad de forestiller; nemlig scener fra tes­tamenterne. Bjørn Nørgaard har derudover skabt et fem meter langt og halvanden meter højt bronzerelief og to store sølvkandelabre med bibelske motiver til kirken og det hele under titlen »Du skal elske din fjende«.

Sentensen er inspireret af bjergprædiken i Mattæusevangeliet, hvor Jesus bl.a. siger til tilhørerne, at det ikke er nok blot at elske sin næste. Man skal elske sine fjender og bede for dem, og til det siger Bjørn Nørgaard:

»Det er jo en hård nyser. Det er jo nemt nok at elske dem, der elsker en. Udsmykningen har »Den gamle og den nye pagt« som undertitel, og jeg har været optaget af, hvordan de to testamenter hører sammen.

Med Adam og Eva kommer synden ind i verden, mens Jesus bringer den ud af verden. Det Gamle Testamente er forudsætningen for Det Nye Testamente, men forskellen på opfattelsen af gudsbegrebet er påfaldende. I Det Gamle Testamente er det en straffende gud, man skal ofre til og helst holde sig gode venner med.

I Det Nye Testamente er Gud en kærlig gud, ja Gud er kærlighed. Og ordet om, at du skal elske din fjende er – som Søren Kierkegaard skriver et sted – ikke en opfordring. Det er en pligt. Det er et krav. Prøven består i at elske sin fjende. Det vil sige identificere sig med ham eller hende. Jeg mener det ikke i en lalleglad forstand, for man kan jo stadig være uenig med sin fjende, men accepten – kærligheden – giver et større perspektiv på livet.

Jeg har ikke lavet dette værk for at kommentere den aktuelle politiske situation, men jeg vil egentlig gerne gøre opmærksom på, at det med at tænke i begreber som »dem« og »os« faktisk slet ikke er en kristen tradition. Det er ikke vores tradition. Han har selv sagt det, det med kærligheden og det med at elske din fjende. Hvis nogen skulle være i tvivl.«

Udsmykningen har kostet tre en halv mio. kr., der stammer fra fonde og lokale bidrag, og Bjørn Nørgaard, der tidligere i skarpe vendinger har kritiseret menighedsrådenes lemfældige omgang med kulturarven, har været meget begejstret for samarbejdet med Christianskirken:

»Det har været en meget fin og inspirerende oplevelse at møde kirken som folkekirke og menighedsrådene som velfungerende kulturelle og religiøse fællesskaber.«

Frem til den 24. januar vises Bjørn Nørgaards skitser og forarbejder til »Du skal elske din fjende« i Fredericia i Kulturhuset, Kongensgade 111. Udstillingen er tilrettelagt af Ellen Tange, der i det snart forgangne år sluttede som leder af Kunstmuseet Køge Skitsesamling, hvor man permanent kan opleve de store kartoner og andre forarbejder til Dronningens gobeliner i riddersalen på Christiansborg.