Hvad med kulturen?

Den ene fløj vil have solgt TV 2 hurtigst muligt, den anden vil oprette et kulturelt analyseinstitut for at dokumentere effekterne af kunst og kultur. En del ønsker mere kultur til provinsen, og flere vil arbejde for gratis eller indtægtsregulerede kulturtilbud til børn. Læs her, hvad kulturpolitikerne vil arbejde for efter valget:

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Kultur- og medieordfører Mette Bock, Liberal Alliance:

Kulturstøtten skal reformeres på en gennemgribende måde. Elite og vækstlag skal støttes mere, mainstream skal i højere grad stå på egne ben.

Tvangslicensen skal afskaffes. DR skal have en basisfinansiering til for eksempel bygninger og teknik, men borgerne skal frit kunne abonnere på de dele af udbuddet, de ønsker. DR skal være smallere og konkurrere mindre med det, som markedet udbyder.

Kulturordfører Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti:

Flere statslige kulturkroner til provinsen – færre til København og Frederiksberg.

Det danske sprog skal styrkes. Dansk Sprognævn skal blandt andet diktere, hvad der er godt og dårligt dansk fremfor blot at registrere, hvordan sproget bliver brugt.

Undervisningen på konservatorier og kunstakademier skal udelukkende foregå på dansk.

Musikskolerne skal styrkes, og forældrebetalingen til musikskolernes undervisning skal være indkomstafhængig.

DRs public service-kontrakt skal være offentlig, og DR skal levere det, som befolkningen og befolkningens repræsentanter kræver.

Kulturarven skal styrkes – blandt andet ved at lave en langsigtet strategi for digitalisering af kulturarven inden for film og litteratur og beskyttelse af fortids- og kulturminder.

Kulturordfører Rasmus Nordqvist, Alternativet:

Der skal bruges færre penge på drift af bygninger og flere på kunstneriske produktioner. Blandt andet ved at udnytte kulturinstitutionernes faciliteter bedre.

Kunstnere skal have et ordentligt økonomisk sikkerhedsnet. Mange kunstnere og kreative har en patchwork-økonomi, og vi skal have et mere fleksibelt dagpengesystem til folk, som ikke arbejder under funktionærlignende forhold.

Kulturministeriet skal være et samarbejdsministerium. Kulturområdet skal meget mere i spil i forhold til for eksempel udenrigspolitik og sundheds- og socialområdet.

Der skal indføres et nyt kunstfag i folkeskolen, så børn lærer, at man kan skabe noget ud af alting, og at der ikke altid er et facit.

Kulturordfører Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti.:

Fokus på public service i DR skal styrkes.

TV 2 skal sælges, så staten som ejer er mindre dominerende i mediebilledet.

DR UnderholdningsOrkestret skal sikres en fremtid i DR.

Kulturarven skal styrkes. Blandt andet gennem øgede bevillinger til museer, fortidsminder og Fregatten Jylland, en handlingsplan for dansk litteratur, øgede bevillinger til teaterscenen og genopretning af kulturkanon-hjemmesiden.

Internationaliseringen af dansk kunst og kulturliv skal styrkes med en bevilling på 25 millioner kroner.

Kulturordfører Michael Aastrup Jensen, Venstre.:

Flere statslige støttekroner til kulturlivet i provinsen – færre til hovedstadsområdet.

Den Københavnske Filmfond skal have flere muskler til at tiltrække udenlandske produktioner til Danmark. Regionale filmfonde skal styrkes for at tiltrække flere danske filmproduktioner.

Produktionsmiljøet omkring computerspil skal styrkes. Computerspil er en vækstindustri, og vi er i Danmark alt for dårlige til at sikre vores del af kagen.

Statslige museer og samlinger skal have mulighed for at sælge ud af deres kunstsamlinger. Indtægter fra salget skal kunne bruges til indkøb af nye værker.

TV 2 skal sælges.

Bibliotekerne skal først og fremmest være bøgernes hus. Bibliotekerne skal bruge flere penge på bøger og færre på videospil, film og musik.

Kulturordfører Troels Ravn, Socialdemokraterne:

Public service-medierne skal have gode rammer. I en tid med markant medieudvikling skal de kunne forny og udvikle sig, så de også i fremtiden kan lave meningsfuldt indhold til danskerne.

Vi skal have et Kulturens Analyseinstitut, så vi kan blive klogere på kulturens betydning for mennesker og samfund.

Forsamlingshuse, kulturforeninger og lokale kulturhuse skal prioriteres. Det Kongelige Teater er vigtigt, men kulturlivet er ikke kun elitært.

Vi skal bryde med den kulturelle ulighed i Danmark. Folkeskolereformen rummer store muligheder – blandt andet for samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv.

Kulturordfører Marlene Borst Hansen, Radikale Venstre:

De statsstøttede kulturinstitutioner skal arbejde målrettet med inddragelse af nye brugergrupper, og de skal leve op til en public service-forpligtelse.

Flere fripas til musik-, kunst- og kulturskoler. Det må ikke være manglende midler, der sætter en stopper for, at børn og unge lærer at spille guitar, synge i kor eller udfolde sig kunstnerisk

Folkeoplysningen skal have mulighed for at arbejde endnu mere kreativt og fleksibelt.

Der skal oprettes et Kulturens Analyseinstitut, så vi får målt og dokumenteret andre parametre end kulturens økonomiske nytteværdi.

Kulturordfører Annette Vilhemsen, SF:

Alle børn og unge skal, inden de fylder 12 år, være vant til at gå på biblioteket og være fortrolige med både scenekunst, koncerter, biografer og kunstmuseer. Det er folkeskolens ansvar, men også kulturinstitutionerne skal være bedre til at invitere indenfor. Kommunernes kulturskole-aktiviteter skal styrkes, så alle børn og unge har mulighed for at udfolde sig kulturelt.

Mangfoldigheden i hele kunstverdenen skal undersøges. Der skal være fokus på etnicitet, alder og køn, og undersøgelsen skal følges op af konkrete anbefalinger til fremme af større mangfoldighed.

Kunst og kultur skal være mere tilgængeligt for alle – uanset indkomst og hvor man bor.

Alle børn og unge skal have mulighed for at dyrke idræt. Ordningen med fripas til udsatte unge skal gøres landsdækkende.

Folkeoplysningen, som vi blandt andet kender fra højskolerne, skal revitaliseres.

Folketingskandidat og tidligere kulturordfører Søren Søndergaard, Enhedslisten:

Nej til kanoniseringer – kulturen har ikke en facitliste – og ja til mangfoldighed og diskussion.

Vi skal have stærke public service-tilbud, som blandt meget andet sikrer, at minoritetsholdninger kan komme til orde. Men den asociale licens skal lægges om, så den enkelte studerende ikke betaler lige så meget som en hel familie. Eksempelvis ved at finansiere licensen over skatten.

Mere almen dannelse – højskolerne skal styrkes og deres potentiale i forhold til ledige og integration skal udnyttes.

Kunsten skal ud til alle, også folk på overførselsindkomst, som kan have vanskeligt ved at få råd til forskellige kulturoplevelser. Vi vil derfor indføre et kulturklippekort

Fri og lige adgang til internettet.

Social sikringsordning for skabende kunstnere i de perioder, hvor de ingen indtægt har – for eksempel under en længere skabelsesproces.