Holdninger er gratis, men det er handlinger ikke

Videnskaben fortæller os, at det ikke er holdning, der fører til handling, men handling, der fører til holdning.

Husker du livet før Rygeloven? Det var de tider, hvor cigaretrøgen uden snærende begrænsninger kunne bølge gennem restauranten og lægge sig til hvile over din hovedret - skøn som en atomsky. Eller da du i stressende situationer kunne stikke næsen i din striktrøje og inhalere den beroligende lugt af gammelt værtshus. Du har sikkert glemt det nu, men før Rygeloven trådte i kraft, eksisterede der en optimistisk tro på, at rygere også er en slags mennesker, og vi blev derfor som folk jævnligt udsat for kampagner, der med oplysning skulle lede os ad dydens smalle sti.

Desværre viste danskerne sig obsternasige som vrangvillige børn og kampagnerne var spildte ord på Balle-Lars.  Så blev guleroden erstattet med lovgivning under store protester fra befolkningen. ”Dæmonisering!”, ”svenske tilstande!”, lød det fra rygere som ikke-rygere, mens vi slimhostende insisterede på retten til at dø unge og grå i stedet for gamle og smøgtrængende.

Væk er primalskrig

Hvordan tror du, at det er gået med opbakningen siden da? Ja, et vidnesbyrd om menneskeartens evne til at stå fast kan man nok næppe kalde det. Blot et halvt år efter Rygelovens indtog viste undersøgelser tal med helt op mod otte ud af ti danskere, der nu angav, at de var skam vældigt fornøjede over loven. Vi er ikke blevet mindre begejstrede med tiden. Væk er primalskrig og civil ulydighed på den lokale bodega. Nu har man et standpunkt, til man tager sig et nyt, og jeg kan da stille mig ud og ryge på motorvejen.

Hvad sker der lige her? Er folk fuldstændigt uden rygrad, siden man i den grad kan tage fusen på dem med et fikst lille lovindgreb? For en socialpsykolog er forløbet ikke underligt. Socialpsykologien har længe vidst, at hvis man vil have folk til at ændre adfærd, skal man lokke dem til at handle, så skal holdningen nok følge efter. Det er ikke holdning, der fører til handling, men handling, der fører til holdning.

»Nu har man et standpunkt, til man tager sig et nyt, og jeg kan da stille mig ud og ryge på motorvejen.«


Forestil dig, at du melder dig til et forsøg, hvor du bliver sat til den kedsommelige opgave at feje gulv i en stor lagerhal i 3 timer. Du vil blive aflønnet med et forsøgshonorar på 500 kr. i timen for at feje gulvet. Nogle af dine medforsøgspersoner er knap så heldige. De får blot stukket en kost i hånden med beskeden om at feje. Efter de mange timers fejning skal du og de øvrige forsøgspersoner i et spørgeskema angive meningsfuldheden ved det overståede fejeprojekt. Du bedes erindre, at nogle af forsøgspersonerne har modtaget en ganske god timeløn for deres arbejde, mens andre blot har fejet. Hvordan tror du, at de respektive grupper vil vurdere fejesituationen?

Drastisk forskelligt. Feje-forsøget er udført som et rigtigt eksperiment og resultaterne viser, at de personer, der ingen løn modtager, synes, at det da egentligt er ret interessant sådan at feje en stor lagerhal i mange timer. Spørger man til gengæld de personer, der har modtaget løn for arbejdet, får man en helt anden vurdering. Disse finder fejningen aldeles kedsommelig og meningsløs.

Fylder os med ubehag

Skal vi nu til at gå på arbejde uden løn for at finde mening i tilværelsen? Nej, men forsøget rammer lige ned i noget, som menneskedyret virkeligt har det svært med og som går under navnet kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans er en samlebetegnelse for den psykiske proces, der går i gang, når vi oplever uoverensstemmelse mellem, hvordan vi tænker og handler. En sådan uoverensstemmelse fylder os med så meget ubehag, at vi vil arbejde hårdt for at få tanke og handling i samklang. Det interessante, der lader til at ske i forsøgssituationen og lignende situationer er, at de folk, der modtager løn for arbejdet, ræsonnerer sig frem til, at »jeg fejer, fordi jeg får penge for det.«

Således forklaret vil de føle sig frie til at beskrive opgaven som kedelig og meningsløs. De uaflønnede vil ikke have denne forklaringsmulighed, så de må nøjes med at konstatere, at de i tre timer har foretaget sig noget dræbende kedsommeligt.

Denne erkendelse giver så meget forstyrrelse i deres system, at de må få holdninger og handlinger i samklang. Således bliver gulvfejning en oplevelse af selvrealiserende dimensioner. Den dårlige nyhed for oplysningskampagner er, at ord er gratis, men det er handlinger ikke. Derfor vil folk bøje sig meget langt for at finde på kreative manøvrer, hvormed de kan fortsætte deres uhensigtsmæssige handlinger – men levere en hensigtsmæssig forklaring. Jeg tænker, altså bortforklarer jeg.