Hofmaleren der var svensk spion

Frederiksborgmuseet har netop åbnet en udstilling om renæssancemaleren Pieter Isaacsz, der blev kendt som Chr. IVs hofmaler. Kunstneren havde samtidig et interessant bijob: Han var spion for Sverige. Lønnen var 200 rigsdaler om året. En formue på et tidspunkt, hvor en okse kostede to rigsdaler.

Pieter Isaacszs paradeportræt af den unge Christian IV på Frederiksborgmuseet. Fold sammen
Læs mere

Billedkunstnere og spioner har dét til fælles, at de begge mestrer illusionens kunst.

Den dansk-hollandske maler Pieter Isaacsz (1568-1625) kombinerede behændigt de to erhverv. Han var først og fremmest en fremragende renæssancemaler med tætte forbindelser til hoffet, men samtidig bijobbede han på sine gamle dage som spion for arvefjenden Sverige.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød har netop åbnet en spændende udstilling om Pieter Isaacsz, der er bedst kendt som Chr. IVs hofmaler.

Har man først én gang besøgt Frederiksborgmuseet, som ejer flere af kunstnerens hovedværker, så vil formentlig huske Isaacszs fantastiske paradeportræt af den elegante unge konge, hvor han fremstiller Chr. IV, som den vitale majestæt omgivet af alskens kongelig pragt: Scepteret, kronen og en overflod af kostbar silke.

Pieter Isaacsz blev født i Helsingør, hvor hans hollandske forældre havde slået sig ned. Han viste tidligt evner for at tegne og male, og han blev allerede som ganske ung uddannet hos mestre i Nederlandene og Tyskland. Hans talent var så stort, at han hurtigt blev en af sin tids førende nordeuropæiske malere. Han var i en kort periode Chr. IVs kunstneriske konsulent i Nederlandende, men blev kort derefter udnævnt til hofmaler og flyttede tilbage til Danmark.

Mikael Bøgh Rasmussen, inspektør på Frederiksborgmuseet, siger, at Pieter Isaacsz er interessant af flere grunde. Han var både en storslået maler og samtidig en mand med betydelig indflydelse.

»Han var en af de førende kunstnere ikke bare i Danmark, men også i Amsterdam. Portrættet af Chr. IV bliver internationalt anset for at være et hovedværk i den tids portrætkunst. Men udover at være en vigtig kunstner, spillede han også en vigtig rolle som leder af udsmykningen af både Rosenborg og Frederiksborg Slot. Han var desuden en vigtig brobygger mellem den blomstrende billedkunst i Holland og Danmark,« siger Mikael Bøgh Rasmussen.

Kunsten kunne have sikret Pieter Isaacszs et smukt eftermæle, hvis ikke han havde ladet sig hyre som spion for ærkefjenden Sverige. For 400 rigsdaler om året kolporterede han oplysninger til svenskerne. En ikke ringe sum på et tidspunkt, hvor en okse kostede to rigsdaler. Man kender ikke hans motiv for at spionere. Måske var det pengene, måske ikke. Imod det taler, at han have en høj social position. Han var hofmaler og havde overtaget sin fars indbringende position, som nederlændernes repræsentant sundtolden i Helsingør. Men at han var oplagt til spionjobbet, er der ikke tvivl om, siger Mikael Bøgh Rasmussen.

»Han var bekendt med det politiske spil og tæt på hoffet. Vi ved fra hans breve, at han frygtede for sit liv på grund af jobbet som spion, men han blev aldrig afsløret. Man kan i disse breve, som er bevaret i Stockholm, se, hvad det er, han har rapporteret om: Hvem der kom og gik på slottet, hvornår kongen var i dårligt humør og havde været oppe at skændes med den udvalgte prins samt oplysninger fra breve, som han havde haft til opgave at overlevere til udenlandske gesandter (ambassadører),« siger Mikael Bøgh Rasmussen.

Udstillingen beskriver både Pieter Isaacszs liv som kunstner og spion og viser et stort udvalg af hans billeder samt værker af hans mestre og elever. Desuden har man genskabt hans arbejdsværelse, som man tror, det har set ud. De udstillede værker kommer fra Frederiksborgmuseetm selv, og desuden er der lånt værker fra museer herhjemme og i udlandet, bl.a. Louvre i Paris og Rijksmuseum i Amsterdam.

Udstillingen »Pieter Isaacsz - hofmaler og spion« varer til den 18. november.Hofmaler og spion

Pieter Isaacsz (1568-1625) fødtes i Helsingør af hollandske immigranter.

I en ung alder kom han i lære hos store udenlandske mestre i Nederlandene og Tyskland, bl.a. Cornelis Ketel og Hans von Aachen.

I årene 1590-92 opholdt han sig i Italien. Isaacsz blev hurtigt en enestående og anerkendt maler med tætte forbindelser til både Holland og Danmark. Som som 44-årig blev han ansat som Christian 4.s hofmaler.

I kraft af sit virke blev Isaacsz i 1620 hvervet som spion for den svenske regering. Han blev aldrig afsløret og døde i Helsingør 1625.

Pieter Isaacszs berømte paradeportræt af Chr. IV fra ca. 1612, som tilhører Frederiksborgmuseet.

Pieter Isaacszs portræt af sin nevø.