Himlen åbnes, mørket svinder

Kunst: Brandts Klædefabrik i Odense viser malerier og skulpturer med fortællinger om menneskets drøm om at overvinde tyngdekraften - sammen med overvejende dystre fotografier af Viggo Mortensen.

Menneskets drøm om at svæve er temaet for en stor kunstudstilling på Brandts Klædefabrik i Odense. Dette - må man formode - manipulerede fotografi fra 2002 er skabt af Rosemary Laing. <p> Fold sammen
Læs mere

Billedkunst er livstydning.

Kunstværker kan være smukke, de kan være hæslige og gruopvækkende (og i dét kan der også opstå en paradoksal skønhed), de kan forekomme gådefulde eller uforståelige, men Den Store Kunst er i al almindelighed udtryk for et ønske om at tolke tilværelsen og i sine bedste stunder forsøge at begribe det ufattelige. Hvor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvor er vi på vej hen? - for nu at citere titlen på et af Gauguins sene malerier.

Billedkunsten er blevet sin egen herre, men den er som antydet et velegnet udgangspunkt for en diskussion af det eksistentielle, og begavede mennesker tilrettelægger af samme grund tematisk disponerede udstillinger. Som nu Himmelfalden der er udtænkt på Landesmuseum Joanneum i den østrigske by Graz og vises på Brandts Klædefabrik i Odense.

I mere end hundrede værker fra de sidste halve årtusinde behandles tyngdekraften og menneskets drøm om at sætte sig ud over den ved Guds eller egen hjælp. Det sidste måske gennem Panamarenkos morsomme flyvesæt med små propeller, som den dristige kan spænde på ryggen, ligesom Ikaros i den græske mytologi gjorde det med vinger af fjer og bivoks. Blot for at konstatere at han kom så højt til vejrs, at han blev straffet for sit overmod og styrtede i havet.

Gud i bevidstheden
Længe var drømmen om at svæve knyttet til forestillinger om levitation, altså at hæve sig over jordoverfladen ved tankens kraft, eller især ved at forlade sig på Guds nåde, som det er tilfældet i århundreders fremstillinger af menneskets opstigning til Vorherre. Af hvilke der da også er en del eksempler på udstillingen. Det - og så det modsatte: At falde dybt, dybt, dybt og helt ned i Helvede.

Himmelfalden består af sammenstillinger af ældre billeder og i reglen ganske moderne kunstværker, for skønt Gud blev erklæret død og siden forvist til tiden før The Big Bang, forblev han levende i bevidstheden, så også vor tids kunstnere forholder sig til religiøse begreber. Om ikke andet så ved at udtrykke fraværet, som der også er eksempler på i form af rene non-figurative værker af bl.a. Richard Serra, Kasimir Malevich og Joseph Alberts, ligesom der er malerier forestillende en (tom?) himmel af Geoffrey Hendricks og - måske mest skræmmende - Paul Pfeiffers video »Studie til Morgen efter Syndfloden« forestillende en øde klode under en livgivende sol.

Nogle af sammenstillingerne kan virke lidt søgte, men udstillingen er under alle omstændigheder anbefalelsesværdig takket være værker af eksempelvis Albrecht Dürer og Giovanni Tiepolo og - blandt nyere kunstnere - Walter de Maria, Thorbjørn Lausten, Rui Chafes og Anish Kapoor samt Magnus Wallin, der har skabt en spektakulær video, hvori to skikkelser - den ene et skelet - springer buk over hinanden i en neonoplyst kældergang, hvor forskellige besynderlige fænomener dukker op. Verden er farlig.

En habil Viggo
Det er den for så vidt også i Viggo Mortensens billeder. Den kendte skuespiller er en mere end habil fotograf udstyret med stor nysgerrighed og lyst til at eksperimentere med motiver, formater og beskæringer. Som mange andre billedkunstnere interesserer han sig for tilsyneladende tilfældige udsnit af verden, som han fastholder som spændstige kompositioner med tvetydige fortællinger. Undertiden er det blot den rene farve, der interesserer ham som i en frapperende smuk serie af mønstrene i en swimmingpool, men han arbejder også malerisk i sort/hvid. I mange af hans billeder ligger en truende stemning af noget uhyggeligt og skæbnesvangert men ikke desto mindre uafvendeligt som i en Stephen King-roman, og under alle omstændigheder forekommer også denne udstilling at være et følsomt menneskes forsøg på at tolke tilværelsen.