Hemmeligholdt kontrakt frifinder DR for økonomisk Eurovision-rod

En hidtil hemmeligholdt kontrakt mellem DR og det projektselskab, der skulle stå for etableringen af rammerne omkring Eurovision, viser, at DR på forhånd afskrev sig ethvert ansvar for, at budgetterne ikke kunne holde.

bogw
Arkivfoto. Den gamle B&W-hal der lagde hus til  Eurovision, er ved at blive tømt og ført tilbage til det den var før den blev ombygget for millioner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Det projektselskab under Wonderful Copenhagen, der stod for etablering og en del af afviklingen af den store Eurovision-finale på Refshaleøen, var så forhippet på at få det store arrangement til København, at de var klar til at påtage sig hele den økonomiske risiko for projektet.

Det fremgår tydeligt af den kontrakt, som selskabet indgik med Danmarks Radio sidste år. Kontakten har hidtil været hemmeligholdt, og en række medier deriblandt Berlingske er hidtil blevet nægtet adgang til materialet, men efter pres fra såvel politikere som offentligheden valgte DR i går alligevel at offentliggøre det skriftlige grundlag for hele projektet, herunder den kontrakt som parterne valgte at indgå i september sidste år.

»Vi har genovervejet sagen i lyset af den enorme politiske og mediemæssige interesse og har efter samråd med bestyrelsen besluttet at udlevere kontraktmaterialet, da spørgsmålet om udlevering af materialet nu overskygger sagens egentlige fokus. Dermed fraviger vi principperne om udlevering af fortroligt materiale. Principper, der skal sikre, at DR kan agere på et mediemarked med mange aktører. Materialet er allerede udleveret til Rigsrevisionen som grundlag for dens undersøgelse af forløbet af Eurovision Song Contest 2014,« lyder det i en pressemeddelelse fra DRs generaldirektør Marie Rørbye Rønn.

Af materialet fremgår det klokkeklart, at Danmarks Radio ikke blot fraskrev sig ethvert økonomisk ansvar i forbindelse med etableringen af de gamle B&W Haller på Refshaleøen – de stillede også i kontrakten meget store krav til projektselskabet under Wonderful Copenhagen – i kontrakten kaldet »Værtsby« omkring etableringen.

Blandt andet skulle projektselskabet give B&W Hallerne og alle tilhørende sidefaciliteter et funktionsniveau, der svarede til eksempelvis Boxen i Herning og Malmø Arena. Dette gjaldt alt fra lyd, akustik, lys, strømforsyning, sikkerhed og klimakontrol. Samtidig skulle man etablere backstageområder, garderobe, pressecenter, lagerplads, personaleforhold, kantiner, restauranter og toiletfaciliteter, fremgår det af kontrakten. Det hele skulle efter planen stå klar 1. marts.

DR ønskede ikke at påtage sig risiko

Samtidig står det ifølge kontrakten klart, at DR på ingen måde ønskede at påtage sig den økonomiske risiko, der var forbundet med at ombygge den gamle fabrikshal til et sted, der gjorde det muligt at »producere et moderne TV-show med plads til 10.000 publikummer«, som der står i kontrakten. Tværtimod krævede man direkte, at projektselskabet på forhånd skulle være indforstået med, at der under processen kunne opstå yderligere indretninger og udbedringer for, at showet kunne gennemføres.

»Udgifter til gennemførelse af sådanne supplerende indretninger eller udbedringer afholdes ligeledes af Værtsby, der bærer det fulde økonomiske ansvar herfor,« som der står i kontrakten.

Og noget tyder på, at DR vidste, at budgetterne muligvis ikke kunne holde. I hvert fald har de ifølge kontrakten udførligt sikret sig, at de ikke på nogen måde kunne komme i klemme rent økonomisk, hvis etableringen blev dyrere end forventet.

»Eventuel overskridelse af Værtsbys egne budgetter er DR uvedkommende, og afholdes således alene af Værtsby. Værtsby friholder DR for alle krav vedrørende Værtsbys forpligtigelser i henhold til nærværende aftale, herunder for erstatningskrav fra tredjemand og rimelige sags- og advokatomkostninger,« lyder det.

De omkring 600 siders sagsakter i forbindelse med Eurovision er offentliggjort på DRs hjemmeside dr.dk/DRPresse.