Hæder til seks arkæologer

Rigsantikvaren uddelte 200.000 kroner fra Erik Westerby-Fondet, der for snart 20 år siden blev oprettet af hans rige søster i Amerika. Westerby var en fremragende arkæolog, men kom i modvind på det hjemlige parnas på grund af sine alt for skarpe - og nu anerkendte - iagttagelser.

Politiassessor Erik Westerbys store betydning for dansk arkæologi blev på hans 100 års dag i går, 20 år efter hans død, markeret med uddeling af Erik Westerbys hæderspris på 100.000 kr. til arkæologen Anders Fischer, Kalundborg samt fem øvrige legater fra samme fond.

Han er bl.a. specialist i marinarkæologi og mosearkæologi og har gennem mange år i Skov- og Naturstyrelsen haft ansvaret for tilsynet med stenalderbopladserne på havbunden. Han har et stort netværk og samarbejde med amatørarkæologer, som han finder er af uvurderlig betydning for forskningen og museerne.

Anders Fischer har bl.a. foretaget omfattende undersøgelser af de gamle stenalderkulturer i den vestsjællandske Åmose, der nu er delvis fredet, og rigsantikvaren Steen Hvas fremhævede hans formidling af det gode samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Nationalmuseet.

Fischer kvitterede med et lysbilledforedrag om Erik Westerby, der var Danmarks mest fremtrædende ikke professionelle arkæolog. Han var jurist, idet faderen ikke ville støtte hans arkæologiske interesser, men hans bog om Bloksbjerg, en stenalderboplads i Klampenborg, vakte stor opmærksomhed, og hans undersøgelser i adskillige moser og inddæmmede fjorde, bl.a. Bromme og Gislinge Lammefjord var de første, der førte til erkendelse af jægerkulturer fra omkring 9000 år f. Kr. herhjemme.

Flere arkæologer underkendte hans arbejde, og han flyttede til Ringkøbing, hvor han virkede som dommerfuldmægtig og på sit hotelværelse fortsatte sine beskrivelser af sine interessante fund. Han nåede dog at få anerkendelse, bl.a. Jysk Arkæologisk Selskabs Worsaae-medalje.

Det var hans formuende søster Hjørdis Hurwood, enke efter en stor forretningsmand i Florida, der umiddelbart efter Westerbys død i 1981 fik skabt Erik Westerbys Fond. Uddelingerne blev i går for 19. gang foretaget og formuleret af rigsantikvaren.

Der blev i alt uddelt seks Westerby-legater til amatørarkæologer og professionelle. Der blev givet to rejselegater på 25.000 kr. til Berit Valentin Eriksen, Odder og Søren A.Sørensen fra Egnsmuseet Færgegården i Jægerspris. Den 72-årige dyrlæge Bent Fugl Petersen, Næstved, modtog 20.000 kr. til publicering af senpalæolitiske bopladser ved Knudshoved Odde, på Fejø og i Nordsjælland.

To såkaldte opmuntringslegater på hver 15.000 kr., anerkendelse af såkaldte amatørarkæologer, blev givet til Sus Nyholm, Hesselager på Fyn, der med sin detektor bl.a. har fundet flere end 600 oldsager ved Gudme og Lundeborg. Erhvervsdykkeren Gert Normann Andersen har indberettet et hav af interessante fund af skibe, bopladser, fly, gamle ankre og andet til myndighederne. Anmeldelserne suppleres ofte med videooptagelser fra havbunden.