Gud læser også digte

Litteratur-videnskab En lille bog om Simon Grotrians forfatterskab.

Digte er bjergede halse, har Stefan Kjerkegaard, med et citat fra digteren, kaldt sin lille bog om lyrikeren Simon Grotrians svære forfatterskab. Bogen består af en indledende læsning, efterfulgt af et interview med digteren fra 98, der tidligere har været trykt i Weekendavisen plus en email-korrespondance med digteren.

Det er sidstnævnte, der egentlig er mest interessant. Her følger man en ivrig analytiker, hvis »offer« eller objekt, digteren Grotrian, hele tiden smutter fra ham. En ofte forekommende bemærkning fra digteren, som mange oplever som hyperabstrakt, er, at nu synes han, at samtalen bliver for abstrakt! Det sjove er, at Grotrian i sine digte nok kan være kryptisk, men i sin mundtlige og skriftlige udveksling omkring forfatterskabet åbner han og er rede til at tale om sin konkrete situation, heriblandt den store isolation han har måttet vælge, og hvis smerte han føler. »Man kan være ræd for at gå til bageren og dog have kloden i sin hule hånd!« I sine breve er Grotrian en stor humorist, men humoren forbliver på hans side. For den skrivende analytiker er så optaget, dels af sit eget projekt dels af sin beundring for digteren som figur, at han ikke er i stand til at tage imod de hænder, som digteren rækker frem. Som ikke bare er en lyrikers hænder, men også et menneskes.

I sin læsning af forfatterskabet byder Kjerkegaard på interessante øjenåbnende bud på, hvordan Grotrians billeddannelse kan åbnes og tydes i forhold til traditionen. Det synes, som om Kjerkegaard betragter Grotrians digte som rebusser, som man med den rette snilde og indsigt i forfatterskabet kan åbne - og med den teknik »oversætter« han så digtene, men uden at sige, hvad det så egentlig er, de siger. Det nytter jo ikke læseren så meget at vide, at en tale om et udråbstegn kan være en henvisning til Ewalds springende hval, når vi ikke får at vide, hvad det så siger. Det kan godt være, at digteren har fortalt Kjerkegaard om disse henvisninger, men hvis ikke analytikeren kan bruge dem - og vise, at det tilfører digtene noget, at de bruges - hvad så? Interessant er derimod Kjerkegaards lille opgør med Skyum-Nielsens læsning, som ikke tager højde for, at Grotrian har fravalgt at arbejde med et fast subjekt og en derfra kommende udsigelse. Hos Grotrian kan selv cigaretter tale.

Kjerkegaards force og svaghed er på en og samme tid, at han er aldeles forelsket i forfatterskabet og skriver på en begejstring. Det er smittende, men samtidig betyder det også, at forfatteren kommer til blot at forsvare digteren i stedet for reelt at gå i dialog med ham. På den vis tilfører Kjerkegaards læsning ikke Grotrians forfatterskab særlig meget nyt, og skal man have en introduktion, er Marianne Stidsens tekst i »Danske Digtere i det 20. århundrede« langt at foretrække. Forcen ved Kjerkegaards tekst, og der hvor dansklærere vil være glade for den, er hans arbejde omkring metaforerne, og hans påvisning af, hvordan Grotrian arbejder med sproget som glidende betydninger. Men synteserne må man selv lave.

Bogen er endvidere forsynet med en - komplet tror jeg - bibliografi over digteren. En af de få danske digtere, der stædigt og uden at ryste på sin poetiske hånd efterlever Edith Södergrans gamle diktum: Det understår sig ikke for mig at gøre mig mindre, end jeg er.