Gode viljer er ikke nok i kampen mod sexchikane

Hvordan forebygger film- og teaterbranchen seksuel chikane? Repræsentanter for ti organisationer mødes i dag for at prøve at finde svar på netop det spørgsmål.

Katja Holm, Dansk Skuespillerforbund, Christina Rosendahl, Danske Filminstruktører og Mette Wolf fra Danske Teatres Fællesorganisation deltager i branchemødet sammen med repræsentanter fra Film- Og TV-Arbejderforeningen, Teatrenes Interesseorganisation, Danske Dramatikere, Projektstøtteudvalget for scenekunst, Det Danske Filminstitut, Producentforeningen og Danske Sceneinstruktører, Foto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Står det til Dansk Skuespillerforbunds formand, Katja Holm, kan det munde ud i næsten alt fra et manifest til en telefonhotline, når repræsentanter for ti organisationer inden for film- og teaterbranchen mødes torsdag formiddag for at diskutere, hvordan man håndterer den strøm af anklager om sexchikane, der er kommet fra skuespillere og andre medarbejdere i branchen i kølvandet på den verdensomspændende #Metoo-kampagne – og ikke mindst hvordan man forebygger nye krænkelser.

»Det vigtigste er, at alle erkender, at der er et problem. Og at vi bliver enige om, hvad sexchikane er. Det handler jo ikke bare om »et klap i røven« – det handler om magt og magtmisbrug og om, at folk ikke tør stå frem, fordi de er bange for at gøre sig ud til bens i branchen,« siger hun.

Hun forventer dog også, at der kommer konkrete resultater af dagens møde, men har ikke selv det »forkromede« bud på, hvad det skal være.

»Men det kan også f.eks. være et krav om, at de enkelte organisationer opbygger deres egen arbejdsmiljøpolitik og krisehåndtering. Eller at vi som organisationer får noget vejledning udefra om, hvordan man skaber det bedste arbejdsmiljø,« siger hun.

Mødet er kommet i stand på initiativ fra Dansk Skuespillerforbund og Producent­foreningen, hvis formand, Klaus Hansen, håber på nogle værktøjer, der kan hjælpe dem, der bliver krænket.

»Den letteste manøvre lige nu vil være at gøre som i Norge, hvor filmbranchen har fået udfærdiget et reglement, der gør klart, hvad man vil acceptere, og hvad man ikke vil acceptere,« siger han. »Men jeg tror, vi har brug for mere handling end bare et stykke papir. Vi har også brug for en fortløbende debat i branchen og i samfundet.«

Hos Danske Teatres Fællesorganisation mener bestyrelsesmedlem Mette Wolf, direktør for Nørrebro Teater, at det vigtigste er, at tabuet omkring seksuelle overgreb i branchen omsider er brudt:

»Det er overraskende, hvor stort et tabu det har været. Alene det, at det nu er blevet »lovligt« at sige det højt, gør en kæmpe forskel.«

Men selv om hun dybest set finder det »vanvittigt«, at det skulle være nødvendigt at lave regler for, hvad hun betegner som »god opførsel og sund fornuft«, vil hun alligevel foreslå at lave fælles retningslinjer for omgangen med hinanden – på linje med, hvad der allerede findes for f.eks. sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø.

»Lige nu er der et momentum, en bevågenhed omkring problemet, som vi må udnytte. Problemet er jo ikke nyt, og uanset hvad vi laver af retningslinjer og udmeldinger, vil der altid findes idioter. Men det, at vi nu kan tale sammen om det, vil måske gøre, at de får lidt mindre plads end hidtil,« siger Mette Wolf.

Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører, er positiv over for mødet, men mener ikke, at et enkelt møde kan ændre noget som helst.

»Vi skal ikke blot holde de gode intentioners fest. Vi skal skabe et arbejdsrum, hvor vi også kan mødes på længere sigt,« siger hun og foreslår, at der skabes et skrift med en fælles politik omkring seksuelle krænkelser.

»Det er helt afgørende, at det er et fælles initiativ. Det kan ikke nytte noget, at det kun er skuespillerne selv, fordi det er dem, det går ud over. Vi har alle sammen et ansvar for at melde ud til vores baglande, hvordan vi gerne vil have det,« siger Rosendahl.

Filmselskabet Zentropa, hvis tidligere direktør, Peter Aalbæk Jensen, er blevet beskyldt for sexchikane fra en række tidligere medarbejdere, udsendte tirsdag en meddelelse om, at man har lavet et første udkast til retningslinjer på området.

»At skabe et trygt arbejdsmiljø er en vedvarende proces og noget, der skal skabes indefra. Og da alle er berørt af det omfang, sagen har fået i offentligheden, er det vigtigt at skabe plads og tid til, at Zentropa kan genetablere den tillid, som skal til fra medarbejdere og samarbejdspartnere,« skriver Zentropas bestyrelse i meddelelsen.

Hos Nordisk Film, der ejer halvdelen af Zentropa, forventer koncerndirektør Allan Hansen, at de kommende retningslinjer på Zentropa »fremadrettet sikrer et sundt arbejdsmiljø«.

»Det er uacceptabelt, at man som ansat i Zentropa skal opleve chikane eller mobning,« siger han og bakker også op om de fælles initiativer, der er på vej i branchen.

Onsdag eftermiddag udsendte 88 nuværende og forhenværende såkaldte småtter, FAF elever og AV assistenter fra Zentropa en udtalelse, hvor det bl.a. hedder:»Pressens gentagne beskrivelser af Zentropas elever som misbrugsofre, der gennemlever en hverdag med ydmygelser og overgreb, ligger meget langt fra en virkelighed, vi kan genkende, og vi oplever fremstillingen som en uretmæssig degradering af den unikke uddannelse, vi har gennemgået. Det vil være et stort tab, hvis den nuværende dækning af forholdene på Zentropa gør uoprettelig skade på en enestående uddannelses fremtid og eftermæle.« Fold sammen
Læs mere