Formidlingens kunst

Søren Kassebeer, litteraturredaktør. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Det her skal handle om en særlig form for bøger Om bøger, der formidler et omfattende og/eller komplekst stof for almindeligt interesserede læsere.

Det kan groft sagt falde ud på tre måder. Det kan lykkes. Det kan mislykkes på et rimeligt højt niveau. Eller det kan gå galt. Muligvis helt galt.

Til den første kategori hører sådan noget som Peder Wornings nyligt udkomne »Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden.« Som allerede titlen antyder, skriver Peder Worning, der forsker i bakterier og er ansat på Hvidovre Hospital, på en levende, interessevækkende og sjov måde om det, han ved allermest om. Det er formidling, når det er bedst.

Til den anden kategori hører en anden aktuel udgivelse.

Den hedder »Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle og er skrevet af Politikens kunstredaktør, Peter Michael Hornung, og forfatteren er ikke bare overordentlig vidende om sit felt, han er også en meget begavet skribent, og så burde alt jo være godt. Problemet er bare, at bogen sætter sig så eftertrykkeligt mellem to stole, at man næsten for sit indre øre kan høre bumpet, når den stakkels læser - det være sig et barn eller en voksen - i overført betydning falder ned mellem bemeldte møbler.

»Lille kunsthistorie ...« vil, jvf. titlen, gerne henvende sig til både den ene og den anden målgruppe, og resultatet bliver passager som denne om Marcel Duchamps banebrydende værk »Fontæne«, der består af et stk. indkøbt toiletkumme, vendt på hovedet, signeret »R. Mutt« og forsynet med årstallet 1917:

»Så du skal ikke regne med at blive berømt, hvis du anskaffer dig et gammelt tissehus, som du vender på hovedet, forsyner med en undskrift, sætter oven på en sokkel - og så udstiller. Dermed har du blot vist, at du ikke selv har tænkt en original tanke. Og det er det, det kommer an på i den kunst, der står i gæld til Duchamp: at tænke originale tanker, som ingen har haft før.«

Se, det er jo sådan set meget præcist skrevet, men det taler ned til den voksne og op til børnene, der næppe er helt på det rene med, hvad »en original tanke« er, og hvad »står i gæld til« betyder. At Peter Michael Hornungs bog heller ikke indholder reproduktioner af originale kunstværker, men kun tegninger, der parafraserer originalerne, er med til at gøre den til en udgivelse, der er, ja, mislykket på et rimeligt højt niveau. Gode intentioner, der falder til jorden.

Til tredje kategori hører talrige bøger, jeg mindes selv stadigvæk med gysen en udgivelse fra Gyldendal, der skulle forestille at beskrive den klassiske musik gennem tiden. Flot så den ud, men den var så ubehjælpsomt skrevet og ringe redigeret, at det var en ynk.

Nej, formidling er ikke nogen let ting, det ved også enhver journalist, men det betyder jo ikke, at vi ikke alle sammen skal prøve, så godt vi kan. Vi skal bare gøre os helt klart, hvem vi skriver til. Og gøre det ordentligt. Ellers er det sådan set bare lige meget. BUMP.