FORFATTERNES STEDER

Hvor bor forfatterne? Hvad betyder omgivelserne for dem? Hvordan påvirker stederne deres arbejde? Hver lørdag hen over sommeren besøger vi danske forfattere på deres hjemmebane - fra Aarhus til Berlin, fra Korsør til Mors.