Folketeatrets fremtid hænger i det uvisse

Folketeatret fik i går en uges yderligere betænkningstid fra Københavns Teater, der kræver en fusion med Det Danske Teater. På Folketeateret bruges tiden til at overveje modtræk, herunder at frigøre sig fra Københavns Teater.

Fejden mellem Københavns Teater og Folketeatret bliver stadig mere ophedet: Først truede Københavns Teater med at lukke og slukke for Folketeatret, hvis ikke dets ledelse accepterede en fusion med Det Danske Teater. Nu overvejer Folketeatret forskellige modtræk og lufter endda selv at dreje nøglen om, tage inventaret med sig og genstarte scenen i andre lokaler uden om Københavns Teater.

»Det er en diskussion, som vi har taget hul på i bestyrelsen. Om vi vælger den vej, det melder vi ud på mandag,« siger Jens Wittrup Willumsen, bestyrelsesformand i Folketeatret.

Folketeatrets bestyrelse skulle i går have besvaret paraplyorganisationen Københavns Teaters ultimatum om enten at fusionere med Det Danske Teater eller blive frataget både bevillinger og lokaler. Men bestyrelsen kunne ikke opnå enighed, om kravet skulle accepteres eller ej. I stedet bad de om længere betænkningstid og fik forlænget fristen til 15. januar.

Indtil da overvejer Folketeatrets bestyrelse mulighederne, herunder en eventuel enegang. Men om det rent faktisk også er økonomisk muligt, skal Folketeatrets bestyrelse nu undersøge.

Jens Witterup Willumsen påpeger, at Folketeatret med sin nuværende profil har brug for store tilskud. Men han pointerer også, at Gladsaxe Ny Teater netop har genstartet scenen uden om Københavns Teater og ved hjælp af kommunale midler samt private sponsorer. Han vil dog ikke konkretisere muligheden for et selvstændigt Folketeater. Til gengæld raser han gerne over Københavns Teaters krav om sammenlægning, som han mener er hovent og den rene tvang: »Hvis man ønsker at opnå en fusion og et resultat i dialogen med Folketeatret. Så skal man ikke begynde at true både medarbejdere og bestyrelse. Det er en eskalering af sagen, som er ganske uklædelig. Man taler til et teater, som egentlig er eget teater og til en bestyrelse, som arbejder på frivillig basis.«

Fra Københavns Teater siger bestyrelsesformand Jan Maagaard, at man ikke vil kommentere sagen, før Folketeatret har givet endeligt svar på fusionen.

»Vi har givet Folketeatret udsættelse og håber nu, at de overvejer sagen på den bedst mulige måde.«