Filmfolk forsvarer Bornedal: Kritik af »1864« er helt irrelevant

Filminstruktørerne Christina Rosendahl og Ole Christian Madsen siger, at historiker-kritikken af »1864« er forudsigelig og uundgåelig, og at Ole Bornedal har ret til at bruge sin kunstneriske frihed, som han vil.