Fandtes profeten Esajas i virkeligheden, eller er det bibelsk fake news?

Et nyt fund i Jerusalem af et seglaftryk kan muligvis dokumentere, at profeten Esajas eksisterede. Det var ham, der forudså Frelserens ankomst, og i Biblen er han en af de mest farverige skikkelser. Men fandtes han i virkeligheden?

Seglaftryk med navnet Esajas og muligvis ordet for »profeten«. Men ordet på »profeten« er ikke bevaret intakt og forskere er uenige om, hvorvidt det har tilhørt Biblens Esajas eller ej. OURIA TADMOR/ EILAT MAZAR Fold sammen
Læs mere

Profeten Esajas optræder i Det Gamle Testamente.Han levede sandsynligvis i 800-tallet før Kristus, og han har en særlig betydning for kristne, fordi han forudsagde Kristis, eller en eller anden frelsers, komme.

Han var virksom i 60 år og oplevede nogle af de mest dramatiske begivenheder for det jødiske folk, som f.eks. babyloniernes erobring af Jerusalem, hvorefter det jødiske folk blev sendt i landflygtighed i Babylonien. I Det Gamle Testamente er der Esajas’ bog, hvor han skælder jøderne ud for ikke at tro tilstrækkeligt på Gud.

Men eksisterede denne profet Esajas overhovedet, eller er han en mytefigur, som forfatterne af Det Gamle Testamente så at sige opfandt?

Arkæologer i Jerusalem kom måske et lille skridt nærmere løsningen af mysteriet, da de i sidste uge offentliggjorde, at de under en udgravning i Jerusalem havde fundet et seglaftryk, der stammer fra et segl, som muligvis har tilhørt Esajas.

Arkæolog Eliat Mazar fra Hebrew University i Jerusalem siger til avisen Times of Israel: »Vi har fundet et seglaftryk fra et segl, som måske har tilhørt profeten Esajas.«

På seglaftrykket ses en række bogstaver, der synes at være en velsignelse.

Desværre er aftrykket ikke intakt, men navnet Esajas er bevaret. På seglet står der sandsynligvis »l`Yesha`yah(u)«, som betyder »tilhører Esajas«. Under dette navn står bogstaverne »nvy«, som sandsynligvis står for »profet« på hebraisk, men ordet er ikke helt bevaret.

Eliat Mazar siger til israelske medier:

»Fordi seglaftrykket er let beskadiget, er endelsen af ordet »nvy« ikke bevaret, og vi ved ikke, om det endte med bogstavet »aleph«. Hvis »aleph« havde været med, så havde ordet klart betydet »profet« på hebraisk. Hvis vi havde haft det sidste bogstav, havde vi endegyldigt kunnet identificere seglaftrykket som tilhørende profeten Esajas. Uden »aleph« til sidst kan seglaftrykket have tilhørt en person, der ikke nødvendigvis var profeten.«

Man har i Jerusalem fundet seglaftryk fra andre personer, der er nævnt i Det Gamle Testamente. Eliat Mazar fandt sidste år et seglaftryk med kong Hizkijas navn.

Fra Biblen ved vi, at kongen og profeten stod hinanden nær. Desuden fandt man i 2008 et seglaftryk, hvor en embedsmand ved navn Jehucal er nævnt. Også han optræder i Det Gamle Testamente.

Disse seglaftryk, hvor bibelske personer er nævnt, er af uhyre stor betydning, for hver eneste lille dokumentation for, at Biblens personer har eksisteret, forstærker Biblens troværdighed.

Der er dog også eksperter, som tvivler på seglaftrykkets forbindelse til profeten.

Christopher Rollston, ekspert i semitiske sprog, siger til National Geographic: »Det kritiske bogstav, som ville have sikret identifikationen, er bogstavet »aleph«. Men man kan ikke se »aleph« på dette segl­aftryk, så forbindelsen til profeten kan ikke bekræftes. Antagelsen, at dette er profeten Esajas segl­aftryk, er fantastisk, men vi kan ikke dokumentere antagelsen.«

Og en israelsk ekspert ved navn Haggai Misgav skriver på Facebook, ifølge Times of Israel, at netop fordi et segl blev brugt til at stemple varer med, er det usandsynligt, at profetens navn ville blive brugt på et segl på noget så kommercielt:

»Som altid er der ingen ende på folk, der begynder at råbe op: »Hurra, vi har bevist Biblen«,« skriver Misgav.

Artiklen om det nye seglaftryk blev først offentliggjort i tidsskriftet »Biblical Archaeology Review«. Her er chefredaktøren, Robert Cargill, ikke i tvivl om fundets vigtighed:

»Hvis I spørger mig, så tror jeg, at Mazar har fundet profetens seglaftryk. Det er det eneste arkæologiske bevis for profeten Esajas.«