Færre biblioteker giver flere lånere

Nedlæg biblioteksfilialer og få flere lånere. Det er konklusionen på en analyse, som internetmagasinet Søndag Aften har alvet 43 kommuners bibliotekslukninger fra 2003 til 2006.

Fra 2003 til 2006 nedlagde kommunerne 65 folkebiblioteker. I de 43 kommuner, hvor man ændrede antallet biblioteksfilialer steg udlånet, hvorimod udlånstallet samlet set faldt i de kommuner, som ikke ændrede biblioteksstruktur. Fra 2003 til 2006 øgedes bibliotekernes udlån med 2,6 procent i de kommuner, der ændrede filialsammensætning. I landets øvrige kommuner faldt det samlede udlån med 0,8 procent, viser analysen.