Et langt kys til farvel

Berlingske Tidende flytter midlertidigt væk fra Pilestræde, mens ejendommen bliver moderniseret. Vemodigt er det, men vi kommer stærkt tilbage.

Dagen i dag bliver en ganske særlig dag på Berlingske Tidende. Avisen flytter. I dag. Kun midlertidigt, ganske vist, men alligevel: Mærkeligt er det. Vi har boet her i Pilestræde i over to hundrede år, helt præcist siden 1765.

Som mange læsere vil vide, er avisen endnu ældre, avisen udkom første gang 3. januar 1749, men i de første år blev bogtrykker Berlings avis trykt i Store Kannikestræde, hvor der endnu sidder en mindeplade i væggen. Men altså, lige siden 1765 har vi boet her i Pilestræde.

Vi har været læsernes ven siden dengang, vi har iagttaget enevælden, guldalderen og statsbankerotten. Vi har været både elsket og hadet af Søren Kierkegaard, vi har både afvist et læserblev og optaget et eventyr af H. C. Andersen, vi har gennemlevet en håndfuld krige og utallige avisstrejker, heraf flere livstruende. Vi har vist, at papiravisen klarer sig smukt i konkurrencen med telegraf, telefon, TV, internet, mobiltelefon og trådløst netværk. Kort sagt: Avisen har netop haft 258 års fødselsdag, og avisen er i topform!

Og vores hus? Et charmerende hus er det. Gammelt og fyldt med mærkelige rum, korridorer, snørklede trapper og naturligvis hemmelige gange. Under Gammel Mønt går en tunnel, hvor Berlingske Bladsalg bor, og under Kristen Bernikowsgade går en tunnel over til B.T. Huset. Hvorfor de to tunneller er der, ved ingen. Sidste gang, de blev brugt, var ved en episode under krigen, men de er der endnu. Endnu har vi De Gamle Stuer, hvor avisens stærke mand i 1800-tallet, kammerherre Berling, havde sit hjem. Kammerherren havde et tæt forhold til Frederik VII og grevinde Danner, vist nok den slags man med et pænt udtryk kalder en menage a trois. De Gamle Stuer er nænsomt restaureret af Nationalmuseet og findes i deres oprindelige udseende. I over to hundrede år, indtil 1982, var avisen ejet af familien Berling. I kælderen har vi stadig avisens historie, de mange indbundne aviser fra før verden gik af lave og blev digital. Et stykke Danmarkshistorie, altsammen.

Alting har imidlertid sin tid. Tiden er kommet til en omfattende renovering af ejendommen i Pilestræde, ja, af hele den firkant, der ligger inden for Pilestræde, Sværtegade, Gammel Mønt og Antonigade. Nu skal det være, og det mest effektive er, at vi forlader ejendommen, mens det foregår. Derfor flytter vi ud i 18 måneder, hvor Berlingske Tidende vil bo i Titangade på Nørrebro. Imens vil ejendommen her blive moderniseret, og når vi er færdige, vil stueetagen i Pilestræde-bygningen blive udlejet til butikker, cafeer og restauranter, så kvarteret får et endnu mere levende bymiljø end i dag. Vores højtelskede lillebror, Weekendavisen, er allerede flyttet og bor nu på Vimmelskaftet 47, hvor avisen bliver boende. Avisens medarbejder Poul Pilgaard Johnsen sagde farvel til Pilestræde for nylig i en smuk kærlighedserklæring i Weekendavisen, hvorfra overskriften til denne klumme er hugget, og savnet er bestemt gensidigt. Vemodigt også. Da jeg fredag aften pakkede hjørnekontoret ned, hvor skiftende redaktører har siddet i mange år, stak Jørgen Gløët hovedet ind - avisens ældste og højt respekterede medarbejder, som har haft sin faste gang på avisen siden 1947. Et vemodigt øjeblik var vi enige om. Et sving med pendulet. Vi glædede os begge til vi kommer tilbage igen.

Det bliver et stort og spændende projekt; derfor kræver det en lokalplan. Den offentlige høring finder sted i denne tid, den blev indledt 6. december og fortsætter indtil 19. februar, og interesserede er velkomne til at komme ind i avisens reception, der bliver i Pilestræde 34, hvor man kan læse mere om projektet. Læsere, som interesserer sig for avisens historie, kan ved samme lejlighed få et eksemplar af en lille bog, som grafikeren Steen Ejlers udgav for nylig, hvor Berlingske Tidendes avishoved igennem 258 år er illustreret. Bogen kan fås gratis.

På gensyn i Pilestræde i 2008!