Encyklopædien gør op med kommunismen

I forhold til i bogudgaven får kommunismen en anderledes udblid medfart i netudgaven af Den Store Danske Encyklopædi. »Det er en kæmpefordel, at man kan rette fejl, når man opdager dem,« siger Gyldendal-direktør Lars Boesgaard.

Flere års ideologisk fejde om Den Store Danske Encyklopædis artikler om kommunisme og venstreekstremisme er endt med en sejr til de kritikere, der mener, at opslagsværket skævvrider historien. I net- og DVD-udgaven af nationalleksikonet, der netop er udkommet, er store dele af kritikken taget til efterretning. Ifølge redaktionen af leksikonet kan flere indrømmelser komme til.

»Vi diskuterer hele tiden indholdet af artiklerne, og vi ændrer dem, hvis vi møder relevant kritik. Det skal vi gøre,» siger Lars Boesgaard, der som direktør for Gyldendals faglitterære afdeling er ansvarlig chef for det store elektroniske leksikon.

»Det er en meget væsentlig pointe ved et online-leksikon, at det kan ændres. Det er en kæmpefordel, at man kan rette fejl, når man opdager dem,« tilføjer Lars Boesgaard.

Balladen om Den Store Danske Encyklopædis forhold til de totalitære ideologier på venstrefløjen gik i gang, da filosoffen Henrik Gade Jensen tilbage i november 2000 skrev en kronik i Berlingske Tidende. »Den Store Danske Encyklopædi renvasker kommunismen,« lød anklagen fra Henrik Gade Jensen, der gav startskuddet til en langvarig og ofte forbitret strid i Berlingske Tidendes debatspalter. Jørn Lund, der var redaktør af bogudgaven af Den Store Danske Encyklopædi, sagde på et tidspunkt, at redaktionen var åben for kritik, men samtidig afviste han - ifølge kritikerne - enhver kritik. Venstres daværende kulturordfører, Ester Larsen, udtalte, at hvis netudgaven af encyklopædien skulle have statsstøtte, skulle leksikonets blide behandling af bl.a. kommunismen ændres, og også fremtrædende meningsdannere som professorerne Bent Jensen og Niels Thomsen meldte sig i køen af kritikere. Berlingske Tidendes daværende debatredaktør, Bent Blüdnikow, styrede slagets gang, og samme Bent Blüdnikow blev bedt om at udarbejde en oversigt over relevante kritikpunkter, da de nye artikler om bl.a. kommunismen skulle skrives til netudgaven af Den Store Danske Encyklopædi.

»Jeg mente, at han var den bedste at spørge. Det var vigtigt for mig, at netudgaven af leksikonet ikke druknede i en ideologisk kamp,« fortæller Lars Boesgaard.

Flere rettelser
Helt konkret er der bl.a. sket det, at artiklen »Kommunismen« er blevet suppleret af artiklen »Den faktisk eksisterende kommunisme i 1900-t.,« der - som overskriften viser - konkretiserer kommunismens forbrydelser. Artiklen om højreekstremisme er suppleret af en artikel om venstreekstremisme, og i artiklen om Cambodia under De Rhøde Khemerers hærgen står der nu ikke længere blot, at »politiske modstandere og intellektuelle blev forfulgt og henrettet,« men at »det anslås, at op mod 1,5 mio. døde under rædselsregimet.« Der er flere lignende rettelser og ændringer, og fordi Den Store Danske Encyklopædi på nettet er et værk, der principielt aldrig bliver færdigt, vil der komme flere til, forudser Lars Boesgaard. Redaktionen af netleksikonet er lige nu i gang med at gennemgå udvalgte artikler med biografier, der er blevet kritiseret for at underspille enkeltpersoners politiske sympatier, og Lars Boesgaard kan godt forestille sig, at der kan komme flere justeringer på andre følsomme områder:

»Det kunne f.eks. være noget omkring islam, hvor der kunne rejse sig en kritik. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at vi vil lytte og ændre, hvis vi synes, at kritik er berettiget. Vi vil være superprofessionelle og ikke hverken venstre- eller højredrejede,« siger Lars Boesgaard.