En mio. til Carl Nielsens skuespilmusik

Med en samlet donation på over en mio. kr. har Bikubenfonden muliggjort trykning af tre bind med Carl Nielsens skuespilmusik, som udgives i år.

Nielsen skrev musik til ikke færre end 22 skuespil fordelt over en periode på mere end 40 år Når der ses bort fra operaerne og symfonierne, er skuespilmusik den genre, der er fyldigst repræsenteret i Carl Nielsens samlede produktion. Med udgivelsen af disse tre bind bliver der for første gang mulighed for at danne sig et indtryk af, hvilken fremtrædende rolle musikken har spillet i mange af disse skuespil.