En lysttur med Andersen

Bogpris: Kritikeren Jens Andersens bog om H.C. Andersen er en lystvandring gennem et eventyrligt liv. Fem år har forfatteren brugt på biografien, som har placeret ham på toppen af bestsellerlisterne. Bogen kaster nyt lys over digterens barndom.

En lysttur med Andersen - 1
»Det er imod min natur at være anderledes, end jeg er,« sagde Andersen. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

»Kom hen til os i aften, så skal De få et ungt geni at se.«

Med denne fanfare indleder kritikeren og forfatteren Jens Andersen sin bog om H.C. Andersen. Det lugter lidt af savsmuld og cirkusmanege, men det er bogen ikke - i hvert fald ikke kun. Jens Andersen leverer en litteraturhistorisk storslået og skudsikker fortælling om den danske nationaldigters liv, men samtidig er hans fortælleglæde, hans lyst til farver og drama og hans fascination af H.C. Andersens liv en artist og sprechstallmeister værdig.

Bogen har højt til loftet. Jens Andersen indleder hvert kapitel med en lille kursiveret fortælling - en appetitvækker, kalder han det, hvor han i fri, fabulerende form fortæller om en episode i H.C. Andersens liv. Og sulten bliver man. Faktisk er man først mæt, når den sidste side i to-bindsværket er vendt.

Tusinde breve
Jens Andersen har brugt fem år på sin lystvandring igennem digterens liv og værk. Han har læst hele forfatterskabet - flere tusinde breve, 12 bind dagbøger og 30 bind samlede værker og oveni masser af litteraturhistoriske værker. Han har fulgt digterens rejseveje i Spanien, Italien, Portugal, England og Tyskland, og han har besøgt de steder i Danmark - gerne bekvemme og smukt beliggende herregårde, hvor H.C. Andersen plantede sin rejsekuffert.

Resultatet af anstrengelserne er blevet biografien »Andersen«, som udkom den 27. november. Bag den korte titel gemmer sig næsten 1.000 sider om digterens liv, og Andersen kommer hele vejen rundt. Lige fra den fattige barndom i Odense over den unge digters ufrivilligt komiske forsøg på at blive skuespiller på Det kongelige Teater, trængslerne på skolerne i Sorø og Helsingør, Andersens møde med Verden uden for Danmark, bekendtskaberne i den europæiske elite, hans omdiskuterede seksualitet (var han bøsse?), myterne om Andersen (var han kongesøn?) og frem til døden og begravelsen i 1875, hvor både kongefamilien, den øverste embedsstand og »saagodtsom alle fremragende Mænd i Kunstens og Litteraturens Verden« deltog, som Berlingske Tidende skrev.

Lykke og lidelse
Det var et liv med lykke og lidelse, Jens Andersen sætter ord på, og han har en sjette sans for kunstnerens humoristiske, særegne og anarkistiske natur. Han citerer bl.a. H.C. Andersen for den skarpsindige selviagttagelse: »Det er imod min natur at være anderledes, end jeg er.«

Bogen fokuserer på digterens barndom og beskriver en hidtil ubeskrevet side af hans opvækst, nemlig faderens frie opdragelse af sønnen. Hans Andersen, en begavet skomager, der havde været soldat i Napoleons hære, havde et syn på opdragelse, som var atypisk.

»Han gav H.C. Andersen en antiautoritær opdragelse, som var langt forud for sin tid. Han havde læst den franske filosof Rousseaus tanker om barnets frie vilje, og han mente, at drengen ikke skulle tvinges til noget, han ikke havde lyst til. Det var helt i strid med datidens syn på børneopdragelse. Dengang skulle børn hverken høres eller ses, men Hans Andersen syntes, at drengen skulle have lov til at lege og være barnlig, og det var også ham, som opfordrede sønnen til at tegne og lave papirklip. Det har haft en enorm betydning for Andersens udvikling,« sagde Jens Andersen i et interview her i avisen, kort før bogen udkom.

Barnets fantasi
I det hele taget ligger digerens barndom og barnets fantasi Jens Andersen stærkt på sinde. På omslaget til bind 1 citerer han H.C. Andersen for ordene: »Kære Læser, bliv nu smukt et Barn igjen, men glem alligevel ikke Alt, hvad Du har læst, siden Du blev et stort fornuftigt Menneske...«

»Hvis jeg skal komme med et bud på, hvad der virkelig lå ham på sinde, så bliver det barndommen og det barnlige i mennesket, som han forholder sig til hele sit liv. Det virkelig revolutionerende ved hans eventyr er, at han er den første overhovedet i verden, som beskriver barnet ved hjælp af barnets egen natur. (...) Andersen tager barnet ned fra piedestalen, og det giver en helt ny kunstnerisk kraft og opfattelse af mennesket. Det handler om, at vi som mennesker ikke må glemme at tage barnet med ind i vores voksenliv. Det er nok hans største budskab,« sagde Jens Andersen i interviewet i november.

»Andersen« er først og fremmest historien om et enestående digterliv, men også en kulturhistorie om en af danmarkshistoriens mest spændende perioder: Romantikken og det moderne gennembrud. Bogen (foreløbig trykt i 18.000 eksemplarer) har ramt et stort publikum, og for nyligt blev Jens Andersen hædret med Weekendavisens litteraturpris for sin bog.