En dansk terrorist

Programmet »Den sorte boks« satte fokus på Renés vej fra tyk dreng til »rabiat muslim«, men bør vi frygte afsporede unge terrorplanlæggere?

I efteråret 2006 blev ni personer anholdt ved en storstilet, natlig PET-aktion i Vollsmose. Et år senere rakte beviserne i »Danmarkshistoriens største terrorsag« til tiltaler mod fire af dem, som til gengæld fik årelange fængselsstraffe.

Én af de dømte vakte særlig opsigt og forundring; nemlig den danske konvertit René Andersen. Hvordan var et helt almindeligt, kernedansk 1970er-barn havnet i en kreds af mænd, der ønskede at gøre Danmark ondt? Mysteriet om René – og dermed det mere generelle mysterium om det skræmmende fænomen »hjemmedyrkede terrorister« – var emnet for programmet »Den sorte boks« sendt på TV 2 i aftes.

Historien om René var kort fortalt historien om klassens tykke dreng, der aldrig rigtig fandt et tilhørsforhold – hverken blandt jævnaldrende drenge eller hos en kvinde. I stedet flyttede han som 30-årig hjemmefra og konverterede til islam og søgte ind i stadig mere rabiate miljøer. Via programmets mange medvirkende fik man – måske temmelig forudsigeligt – billedet af en socialt utilpasset, vred og psykisk syg mand, der egentlig bare ville have en kæreste.

Programrækken har den svaghed, at hovedpersonen og den nærmeste familie forståeligt nok sjældent vil medvirke, og at tilrettelæggerne bag derfor sjældent har fået adgang til helt afgørende dokumenter; f.eks. lægejournaler, psykiatererklæringer osv. Man baserer sig i stedet på udtalelser og iagttagelser fra familie, kolleger og venner, der naturligvis er temmelig uautoriserede i deres fortolkninger.

Til gengæld har man psykologen Hanne Hostrup, der i programmerne kaldes en af Danmarks mest erfarne psykologer. Det er hun givetvis, men som programmet skrider frem, kan man ikke undgå følelsen af, at hun freestyler lommepsykologiske betragtninger over en personsag, som hun af gode grunde ikke har været nærmere på end enhver anden avislæser. F.eks. da hun siger, at René »ikke har fundet sin seksuelle identitet« eller »aldrig har lært at sige bang, bang, bang«. Temmelig svag bevisførelse, må man sige.

Når aftenens program alligevel var interessant, er det fordi, det indirekte stiller spørgsmålet, hvem disse terrorister på dansk jord er. Bortset fra deres uforståelige fascination af død, ødelæggelse og rabiat religion kunne man mene, at der ikke er særlig meget forskel på disse nu dømte, men mislykkede »terrorister« og på en pæredansk voldsmand eller morder. Anskuet på den måde bliver de pludselig knap så skræmmende.

Forskellen er måske størrelsesordenen i den kriminalitet, de har til hensigt at udføre. Straffen er til gengæld også meget hårdere, hvis man tyr til terrorplaner som en kanal for sin vrede og frustration.

Forleden dækkede overtegnede en voldssag, hvor syv socialt og psykisk ustabile personer gennembankede og misbrugte en kvinde en hel nat, så hun i dag er hjerneskadet og frataget enhver evne til at bevæge sig, spise og tale. Den hårdest dømte fik otte års fængsel. De øvrige ned til to år.

Vollsmosesagen og de tiltaltes hensigter udløste to gange 12 års fængsel. René fik – hovedsagelig pga. sin besiddelse af diverse avisudklip, internetsøgninger og CDer med Osama bin Ladens taler – fem års fængsel.

»Den sorte boks: Mysteriet om René« genudsendes onsdag d. 26. november kl. 01.20.