DR vil give TV-programmer et længere liv med ny app

DRs seere får fra juni mulighed for via en ny app at se kanalens programmer i op til 30 dage efter, at de har været vist på almindeligt flow-TV. Men det vil underminere de private distributører og producenters forretningsmodel, mener kritikere.

»Arvingerne« og »Borgen«, der i øjeblikket kan ses på DRs streamingtjeneste DR Nu, vil formentlig blive gjort tilgængelige via en app fra juni. Det gør ifølge kritikerne DR til en unfair konkurrent til de eksisterende, private streamningtjenester. På fotoet ses de medvirkende i DRs dramaserie »Arvingerne«. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

De danske TV-seeres vaner er i de senere år blevet forrykket væsentligt af YouSee, TV 2 Play, Netflix, HBO og andre såkaldte streamingtjenester, der har gjort det muligt at se film og TV-serier på andre tidspunkter end dem, der er angivet i TV-programmerne.

Også DR har i en håndfuld år gjort populære TV-serier som »Forbrydelsen« tilgængelige for den såkaldte on demand-viewing på sit website DR Nu, og nu vil DR opgradere denne service, så det fra juni vil blive muligt at tilgå DRs programmer via en app.

Det betyder, at man på tablets, mobiltelefoner og ikke mindst den hurtigt voksende generation af smart-TV vil kunne se DRs programmer uafhængigt af deres sendetidspunkter.

Appen er en simpel konsekvens af den teknologiske udvikling, siger dr.dks chef, Michael Arreboe.

»Danskerne betaler licens, og derfor skal DR naturligvis være til stede på de platforme, som danskerne bruger. Danskerne bruger i stigende grad flere og flere platforme, hvor vi i DR naturligvis er nødt til at følge med. Specielt blandt børn og unge er det at se TV via en tablet eller en mobiltelefon i voldsom vækst. Og da det er danskerne, der ejer DR, og vi er til for alle danskere, skal vi naturligvis løfte den opgave, det er at være noget for alle. Derfor skal vi også være til stede med vores TV-indhold på de digitale platforme, hvor brugerne nu engang er. Vi ville svigte vores public service-opgave, hvis vi ikke var der,« siger Michael Arreboe.

Der er ikke fastsat en endelig dato for, hvornår appen bliver tilgængelig, men planen er, at danskerne fra medio juni skal kunne se de programmer, der tidligere er blevet sendt som »gammeldags« flow-TV. »Vores hovedfokus er på catch up, altså at brugerne kan se TV-programmer, når de vil, og hvor de vil, i en afgrænset tidsperiode, efter at programmer har været sendt på TV, ligesom det er i dag er tilfældet på DR Nu. Selv om streaming oplever en voldsom stigning, så er traditionelt TV stadig absolut dominerende og driveren for vores catch up-tjeneste. Når vores TV-programmer skaber debat og samtale blandt danskerne, er DR Nu en mulighed for dem, der ikke fik set programmet på TV, for at se det efterfølgende og tage del i samtalen og debatten,« siger Michael Arreboe.

Umiddelbart lyder appen som om, at DR blot udviser rettidig omhu og foretager en simpel teknologisk opjustering. Men for private streamingtjenester og TV-producenter opleves appen nærmest som en tidsindstillet bombe under deres forretningsmodel. Det skyldes, at DR ved blandt andet at lægge amerikanske serier ud på appen, trænger sig ind på et område, der er domineret af en række private distributører.

Samtidig frygter det private producentmiljø i Danmark, at den gratis tilgængelighed af danske film og programmer på appen vil ødelægge mulighederne for at tjene penge på de samme produkter andre steder end DR.

En af de skarpeste kritikere af appen er Producentforeningens direktør, Klaus Hansen, der mener, at DR med milliarder af licensmidler i ryggen er i færd med at ødelægge et nyt forretningsområde.

»Jeg er alvorligt bange for de økonomiske tab, som DRs app vil have for hele den private branche. Det vil forringe TV-distributørernes og TV-producenternes muligheder for at tjene penge på deres produkter, hvis DR gør den samme type tjenester og produkter gratis tilgængelige, hvilket på den lange bane vil forringe deres muligheder for at producere ordentligt indhold,« siger Klaus Hansen.

Efter hans mening burde DR i stedet bruge licensmidlerne til at få produceret de bedst tænkelige programmer og så sælge dem til de private streamingtjenester, der så skulle stå for distributionen til seerne. Dermed ville »fødekæden« på TV-markedet forblive intakt, siger Klaus Hansen.

»På den måde ville man sikre, at DRs public service-programmer ville nå ud til flest mulige danskere, samtidig med at man ville forbedre forretningsmodellen for producenterne. I øjeblikket vil DR ikke sælge sine programmer til andre distributører, og med appen risikerer man, at staten udkonkurrerer private virksomheder for skatteyderes penge.«

Producentforeningens direktør mener, at den kommende app som minimum bør underkastes en såkaldt værditest, der skal vurdere dens økonomiske effekt for de private aktører. Og hvis ikke appen kan bremses helt, skal TV-producenterne have økonomisk kompensation for de tabte indtjeningsmuligheder, samtidig med at produkterne på appen kun bør være tilgængelige i en begrænset periode.

Michael Arreboe, direktør på dr.dk, understreger, at programmerne kun vil være tilgængelige på appen i en såkaldt catch up-periode på syv til 30 dage. Han afviser, at DR skal levere programmer til andre distributører, da det ville medføre, at danskerne kommer til at betale to gange for det samme produkt.

At lægge programmer på appen i en catch up-periode har DR, ifølge Michael Arreboe, allerede rettighederne til, så en yderligere kompensation til producenterne mener han ikke kan komme på tale. Ejheller at appen skal værditestes, da han ikke mener, at der tale om en ny tjeneste.

»Appen er som sagt bare en ny måde at tilgå vores indhold på,« siger Michael Arreboe, der generelt har svært ved at anerkende, at appen skulle kunne skabe de problemer, som Producentforeningen peger på:

»Vi har stillet indhold til rådighed på DR Nu i flere år, og det har ikke forhindret Netflix i at få 450.000 abonnenter på et år, så jeg har svært ved at se sammenhængen.«

DR har over for kredsen af partier bag det seneste medieforlig redegjort for appen. Her siger blandt andre Venstres kultur- og IT-ordfører, Michael Aastrup Jensen, at kritikken nu rejser så mange spørgsmål, at den både bør blive diskuteret i de forestående forhandlinger om et nyt medieforlig, og at dens økonomiske effekter bør værditestes.

»Hvis man, som det ser ud i øjeblikket, har tænkt sig at lave DR om til en slags junior-Netflix med amerikanske serier osv., så stejler vi. Hvorfor skal DR bruge milliarder på at bygge løsninger, som andre allerede gør rigtig godt? Hvis DR i stedet begynder at sælge serier som »Arvingerne« til andre distributører, vil producenterne tjene flere penge til at lave godt dansk TV for,« siger Michael Aastrup Jensen. Socialdemokraternes kultur- og medieordfører, Mogens Jensen, forholder sig afventende over for det konkrete indhold af DRs app, men understreger, at DR principielt ikke kan undlade at følge licensbetalerne til de platforme, hvor de ønsker at være.

»TV-seere ser ikke meget flow-TV længere, og derfor er DR naturligvis nødt til at udvikle sig teknologisk, så de kan være dér, hvor seerne er. Det primære formål med en app bør være, at DR kan vise sine egne programmer, men i et vist omfang også udenlandske serier, der jo heldigvis ofte er nogle andre end dem, de andre distributører viser,« siger Mogens Jensen.

På spørgsmålet om, hvorvidt TV-producenterne bør kompenseres særligt for, at DR lægger sine produkter på appen, siger Mogens Jensen, at »betaling og udnyttelse bør følges ad«.

»Hvordan det skal prissættes, må blive et spørgsmål om en forhandling mellem parterne. Men overordnet kan man ikke stoppe den teknologiske udvikling,« siger Mogens Jensen.