DR rammer blinde

Dansk Blindesamfund går til Folketinget og Danmarks Radios ledelse med en appel om, at DR retablerer litteraturoplæsningen og radiomontagen, som kaldes »de blindes biograf«,

sporten på DAB og lignende, blindevenlige programmer, som rammes af besparelser. »Der er samlet set sket en forringelse af blinde og stærkt svagsynedes muligheder for at få information og oplevelser gennem DR,« anfører Dansk Blindesamfund: »Radioen er ofte den eneste informationskilde, når sport og kultur skal gøres tilgængeligt, mens radioens litteraturdækning er med til at øge det smalle udbud af litteratur på lyd, som er til rådighed.«