Distortion bryder nye støjgrænser: »Det er tydeligt, at vi ligger langt over grænsen på 60 dB«

Da gadefesten Distortion officielt blev skudt i gang onsdag, var det - i modsætning til tidligere - med nye støjgrænser, der skal holde larmen nede. Vi målte støjen, der flere steder var langt over det tilladte.

Foto: Malene Anthony Nielsen. Musikken var til at høre til åbningen af Distortion onsdag.
Læs mere
Fold sammen

Onsdag skrev Berlingske, at Distortion i år må skrue ned for musikken, efter at nye restriktioner fra Københavns Kommune pålægger gadefestivalen at holde lydniveauet nede på nogle af festivalens mest centrale lokaliteter. Det er blandt andet på Sankt Hans Torv, hvor støjen fra udendørs arrangementer fremover ikke må overstige 60 dB. Det svarer til en højrøstet samtale.

Grænsen på 60 dB skal måles ved nærmeste facade, fordi det netop er beboere i områder, hvor Distortion afholdes, der tages hensyn til med det nye reglement. Det betyder, at Distortion må skrue gevaldigt ned for musikken, hvis man vil føje Københavns Kommune. Og noget tyder på, at Distortion kan have god grund til at makke ret. Således udtalte teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) onsdag til Berlingske: »Hvis jeg var Distortion, ville jeg læse vilkårene meget nøje og sørge for at overholde dem hvert eneste sekund.«

Spørgsmålet er så, om Distortion formår at overholde de nye regler. For én ting er at stræbe efter at holde lydniveauet nede ved at dæmpe musikken. Noget andet er at styre den larm, der unægtelig også opstår som følge af publikums tilstedeværelse og tilhørende feststemthed.

Vi tog onsdag aften med Claus Backalarz, der er senior specialist hos virksomheden Delta, til Nørrebro for at måle, hvor meget Distortion larmer på Sankt Hans Torv.

Vi foretog målinger på en række facader på pladsen, og de viste, at lydniveauet lå langt over grænsen på 60 dB. Faktisk lå målingerne så højt som 94 dB, hvilket svarer til en hjemmestereo på fuld skrue. Laveste måling lå på 90 dB.

Alle målinger er foretaget ved de nærmeste facader, og er fratrukket seks dB for at tage hensyn til det såkaldte frie felt – feltet, hvor lyden ikke bliver påvirket af refleksioner, hvilket betyder, at lyden kan bevæge sig frem og tilbage uden påvirkning.

»Det er tydeligt, at vi ligger langt over grænsen på 60 dB. Det kan man jo se på udstyret,« siger Claus Backalarz, mens han holder sit måleapparat op mod en bygningsfacade, til en beboelsesejendom.

»Men det er vigtigt, at man også husker, at den helt korrekte måling bør foretages på den etage, hvor boligerne er,« siger han.

Claus Backalarz understreger, at resultatet af de udførte målinger er behæftet med visse forbehold.

Normalt skal man eksempelvis tage hensyn til genklangen fra den facade, man måler. Det er forholdene dog ikke til i kampen om overhovedet at få plads til at måle blandt feststemte mennesker og knust glas. Netop derfor fratrækkes nogle decibel i slutresultatet.

Vi spørger Claus Backalarz, om ikke støjen fra publikum er med til at trække målingen højere op.

»Ikke her. Mens vi måler lige nu, er musikken så høj, at publikumslarm ikke rigtig har nogen indflydelse,« siger han.