»DHL-stafet i regnvejr har meget større konsekvenser«

Kristian Würtz, rådmand for teknik og miljø i Aarhus, er ikke bekymret over Katharina Grosses røde landskabskunst i Mindeparken. Tværtimod rejser den en vigtig debat om den forurening, der virkelig betyder noget, siger han.

Rød spraymaling ud over plæner, blomster, buske og træer er hovedindgrediensen i den tyske kunstner, Katharine Grosses, bidrag til kunstmuseet Aros' store satsning i anledning af Aarhus 2017 - »The Garden« Det har vakt bekymring og protset fra mange lokale. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

»Jeg kan da godt forstå, at folk bliver bekymrede. Det skærer jo i øjnene at se den form for landskabsmaleri i en af de parker, som aarhusianerne holder rigtig meget af. Men der sker ikke nogen varig miljømæssig skade. Arealet vil blive reetableret, og der har været en rigtig grundig forberedelse af værket i samarbejde mellem Aros og Aarhus Kommune. Så der er ingen grund til bekymring.«

Sådan siger Kristian Würtz, socialdemokratisk rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, om de mange ophidsede reaktioner, bl.a. på Facebook, som den tyske kunstner, Karharina Grosses kunstværk i Mindeparken har affødt.

Værket er en del af kunstmuseet Aros' store satsning i anledning af Aarhus 2017, »THE GARDEN – End of Times, Beginning of Times«. Udstillingen sætter fokus på kunstens og menneskets forhold til naturen gennem tiderne og rummer værker af en lang række internationalt anerkendte kunstnere. Katharina Grosse har i sit værk valgt at spraye et stort areal med græs, buske og træer over med rød akrylmaling.

»Lige da jeg hørte om det, blev jeg da også bekymret, men vi har givet tilladelse til værket under den udtrykkelige forudsætning, at der bliver ryddet op bagefter, og den plan, der er lagt for oprydningen, er jeg fuldt tilfreds med,« siger Kristian Würtz og påpeger bl.a., at de træer i området, som er bevaringsværdige, er undtaget fra bemaling.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

»Mindeparken har en rekreativ værdi og en grøn kvalitet, men den har ikke en naturmæssig kvalitet i biologisk forstand – det er jo et haveanlæg,« siger han. »Vi har året rundt mange forskellige arrangementer i Mindeparken, f.eks. DHL Stafettens Aarhus-udgave, og hvis man er uheldig at have et år med regnvejr, giver den langt voldsommere konsekvenser for parken end det her.«

Det rødmalede område er ca. 20 gange 40-50 meter – langt mindre end f.eks. det område ved Moesgaard, der lige nu er udlagt til publikumstribuner og midlertidig parkering i forbindelse med Det Kongelige Teaters opførelse af friluftsdramaet »Røde Orm«.

»Det er en langt mere indgribende terrænmæssig bearbejdning, der er tale om der. Men ligesom i Mindeparken bliver det jo reetableret bagbefter, så det kommer til at se pænt ud igen,« siger Kristian Würtz.

Selv om han altså ikke deler bekymringen, glæder han sig over den debat, Katharina Grosses værk har skabt.

»Jeg kunne ønske mig et mindst lige så hedt engagement næste gang, der kommer et lovforslag i Folketinget, hvor et flertal vil tillade landbruget at forurene mere for vores sårbare grundvand,« siger han. »Det indgår jo i den virkelige verden og har nogle konsekvenser, som ikke holder op, når festen er slut. Hvis man blandede lidt blå flour i pesticider, der bliver spred over de danske marker hvert år, ville det meste af det danske landbrugsareal være blåt, og så ville folk se, hvad der foregår. Det er reelle og varige ødelæggelser af grundvandsressourcer og naturværdier, og det er skammeligt.

Det er Katharine Grosses værk ikke.«