DF: Almindelige borgere skal være med i Statens Kunstfond

15 af 24 medlemmer af Statens Kunstfonds legatudvalg er bosat i hovedstaden. Dansk Folkeparti forstår ikke, hvorfor Statens Kunstfonds legatudvalg ikke repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. »For mig at se er kunst noget, der er til for alle,« siger kulturordfører Pernille Bendixen (DF).

»Borgerne bevæger sig ikke nødvendigvis i de samme kredse som dem med den faglige ekspertise, og de har derfor måske nogle andre oplevelser af, hvilken kunst der skal hyldes, og det skal der også være plads til,« siger DFs kulturordfører, Pernille Bendixen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er noget københavneri,« siger Dansk Folkepartis kulturordfører, Pernille Bendixen.

Hun henviser til, at 15 af de 24 fagfolk, der i løbet af efteråret og begyndelsen af vinteren er blevet valgt som nye  medlemmer af Statens Kunstfonds seks legatudvalg, er bosat i hovedstaden. Det fremgår af et svar 14. januar fra kulturminister Joy Mogensen (S) til Folketingets kulturudvalg, der havde bedt kulturministeren om en opstilling, hvor de pågældendes bosted og erhverv fremgår.

De 24 personer er med kunstfondens egne ord valgt til »at arbejde for, at så mange som muligt får mulighed for at møde kunst i deres liv«, og kulturudvalget ville vurdere, om der er en balance i legatudvalgenes sammensætning, både geografisk og erhvervsmæssigt.

Men når 62,5 procent af udvalgets medlemmmer bor i hovedstaden, er der bestemt ikke tale om balance, mener Pernille Bendixen (DF).

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at det skal være sådan. Man har så travlt med i alle andre aspekter af vores samfund, at det skal være et bredt, repræsentativt udsnit af befolkningen, og det er helt tydeligt, at Statens Kunstfonds legatudvalg ikke er det. Sammensætningen har helt sikkert en indflydelse på, hvem der i sidste ende modtager et legat, og hvis udvalget ikke repræsenterer befolkningssammensætningen, er det ikke et repræsentativt udsnit, der bliver hædret,« siger Pernille Bendixen.

Ikke nok med fageksperter

Medlemmerne er valgt for en fireårig periode, fra 1. januar 2020 til 31. december 2023, og har blandt andet til opgave at uddele arbejdslegater og arbejdsstipendier til kunstnere inden for deres respektive områder.

Langt størstedelen af medlemmerne er blevet udpeget af Statens Kunstfonds repræsentantskab, mens de resterende er blevet udpeget af den daværende fungerende kulturminister, Rasmus Prehn (S).

Ifølge formanden for Statens Kunstfonds repræsentantskab, iværksætteren Caroline Søeborg Ahlefeldt, er geografi sammen med en række andre parametre noget, repræsentantskabet har øje for i  forbindelse med udvælgelsen af nye medlemmer, ligesom kompetencer også spiller en rolle.

Men hvor udvalgsmedlemmerne er bosat, har i sidste ende ikke indflydelse på, hvem der hædres, understreger hun.

»Vi uddeler størstedelen af vores midler på baggrund af ansøgninger. Og selv om et udvalgsmedlem bor i København eller Odense, betyder det ikke, at de, der søger fra Sønderborg eller Aarhus, har ringere muligheder for at få støtte. Det, vi er optagede af, er, at så mange så muligt ude i landet får mulighed for at opleve kunst. Uanset hvor de bor,« skriver Caroline Søeborg Ahlefeldt i et svar til Berlingske.

Medlemmerne af legatudvalgene er eksperter på hver deres område, men Pernille Bendixen mener ikke, at det er nok med eksperter – selv hvis de er spredt over hele landet:

»Der mangler i den grad, at almindelige borgere kan få lov til at være med i det her. Borgerne bevæger sig ikke nødvendigvis i de samme kredse som dem med den faglige ekspertise, og de har derfor måske nogle andre oplevelser af, hvilken kunst der skal hyldes, og det skal der også være plads til. For mig at se er kunst noget, der er til for alle, så jeg mener godt, at det kunne være en blanding af borgere og fageksperter, der sad med i udvalgene,« siger Pernille Bendixen.