Det skæve og uprætentiøse

Udstilling: Jesper FabriciusEn central skikkelse i det danske kunstliv, Jesper Fabricius, er lige fyldt 50 år. Og det bliver bl.a. fejret med udstillingen »Delvist eksemplariske eksempler på fotografier af blandt andet huse og landskaber«.

I denne lange omstændelige titel ligger hans interesse for eksemplet - ikke det fuldkomne, men netop det ustrukturerede og uperfekte. Hans skæve blik for både den leksikale orden og alle undtagelserne går igen i ophængningen af hans fotografier, der fremstår som en lang frise med »afhoppere« i form af større formater. Frisens fotos er små og kræver, at man går helt tæt på og gransker det enkelte billede, og her åbner sig en utal af huse og landskaber. Der er poetiske billeder af gamle træer, men det er de nøgternt registrerende optagelser af byggepladser og arkitektur, som dominerer. Genkendelig arkitektur fra hovedstaden, byggepladsens kaotiske midlertidighed og steder der kunne være fotograferet hvor og når som helst.