Det Kongelige: Vi giver ikke for mange fribilletter

»Det Kongelige Teater afviser Rigsrevisionens kritik af, at man i 2016 udleverede 19.000 fribilletter. Til gengæld lægger teatret sig fladt ned og lover at få Finansministeriets godkendelse af de højestlønnede ansattes kontrakter.

Arkivfoto af Det Kongelige Teater. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Det har vakt forargelse både blandt politikere og statsrevisorerne, at Det Kongelige Teater ifølge Rigsrevisionens netop afgivne rapport om statsregnskabet for 2016 har uddelt næsten 19.000 fribilletter til en anslået værdi af seks mio. kroner og desuden – uden Finansministeriets godkendelse – har indgået 28 individuelle kontrakter til en løn over statens lønramme 37, der svarer til f.eks. en kontorchefløn.

Flere kulturordførere, bl.a. Socialdemokratiets Mogens Jensen og DFs Alex Arhendtsen, har desuden udbedt sig en redegørelse om teatrets uddeling af fribilletter. Og formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), mener, at Det Kongelige Teater »åbenbart har lidt svært ved at efterleve almindelige regler, som bliver overholdt i den resterende del af den offentlige forvaltning. For eksempel har man rigeligt mange chefstillinger til en institution af den størrelse,« siger han og kalder Rigsrevisionens kritik af teatret for »noget af det mere graverende« i Rigsrevisionens rapport.

Men begge kritikpunkter skyder over målet, mener man på Det Kongelige Teater.

»Vores uddeling af fribilletter sker efter nogle meget præcise retningslinjer, som Rigsrevisionen har godkendt og tidligere kaldt tilfredsstillende,« siger teaterchef Morten Hesseldahl, som i øvrigt ikke mener, at tallet 19.000 er særligt højt set i forhold til et samlet antal besøgende på 776.000 sidste år.

»Fribilletterne går dels til en række professionelle folk – presse, folketingsmedlemmer, de læger og handicaphjælpere, der sidder i salen, til vore egne medarbejdere, som har med forestillingen at gøre og ser den som et led i deres arbejde og endelig til de mange frivillige på vores friluftsforestillinger som f.eks. »Røde Orm« på Moesgaard,« siger Morten Hesseldahl. »Desuden går en stor andel til de fonde, som hvert år giver os ca. 50 mio. kroner i støtte, og som vi er helt afhængige af.«

Han mener heller ikke, at Rigsrevisionens anslåede værdi på seks mio. kroner holder vand – »det tal er jo under forudsætning af, at billetterne kunne sælges til fuld pris, men sagen er, at det ofte er billetter til forestillinger, der ikke er udsolgt,« siger han.

En fejl

Berlingske ville gerne have spurgt Rigsrevisionen, hvorfor man påtaler en praksis, som man ifølge Det Kongelige Teater tidligere har godkendt. Men det er ikke lykkedes at få en kommentar.

Hvad angår de 28 kontrakter til lønninger over lønramme 37, erkender Det Kongelige Teater blankt, at det er en fejl, at man ikke har søgt Finansministeriets godkendelse, og det vil der ifølge kommunikationschef Magnus Restofte blive rettet op på med det samme. Han understreger dog, at der ikke er tale om 28 fastansatte medarbejdere til de høje lønninger.

»En del er midlertidige kontrakter, som vi løbende indgår f.eks. med internationale sangere eller topdirigenter, som måske er her i to-tre måneder,« siger han. »Tilbage har vi 15-20 faste kontrakter, som vi nu vil sørge for at få godkendt. Og det forventer jeg, at vi vil få uden problemer,« siger han.

Rigsrevisionen kritiserer også nationalscenen for uden lovhjemmel at have indført et billetgebyr på 15 kroner og for at have uigennemsigtige priser ved udlejning af teatrets lokaler - bl.a. mener Rigsrevisionen, at det kan rejse tvivl om teatrets upartiskhed i forhold til prissætningen, at man får gratis billetter til de forestillinger, der lejer sig ind på teatrets scener.

Mht. billetgebyret siger Morten Hesseldahl: »Vi har valgt at tydeliggøre omkostningerne ved vores billethåndtering ved at sætte et gebyr på 15 kr., hvilket er på linje med resten af branchen. Hvis vi ikke må det, vil vi bare lægge de 15 kroner ind på billetprisen – men så bliver det jo mindre gennemskueligt.«

Hvad angår de fribilletter, teatret modtager fra sine lejere, kalder Morten Hesseldahl det for »peanuts«, der overhovedet ingen rolle spiller for for prissætningen.

»Vi vil gerne vide, hvad der foregår i vores huse, men man slipper ikke billigere ved at give os fribilletter. Vi er interesserede i at få en så høj indtægt som muligt,« siger han.

Ministerens bevågenhed

Kulturminister Mette Bock understreger i en mail, at ministeriet altid tager Rigsrevisionens kritik alvorligt og vil følge op på, om kulturinstitutionerne retter op på de ting, der påtales.

»Det Kongelige Teater har oplyst, at uddelingen af fribilletter er en del af deres markedsføring. Det er et relevant spørgsmål, om uddelingen har taget overhånd, og jeg er sikker på, at teatret nu vil se nærmere på denne praksis,« siger hun. »Tilsvarende når det kommer til spørgsmålet om opkrævning af gebyrer. Her skal hjemmelsgrundlaget være i orden, og jeg vil derfor anmode Det Kongelige Teater om at bringe hjemmelsspørgsmålet på plads. Mht. kritikken af medarbejdere på individuelle kontrakter har Det Kongelige Teater oplyst, at de allerede er i gang med at gennemgå kontrakter og ansættelsesvilkår på en række områder og herunder de nævnte kontrakter.«