Den første fodboldkamp i Danmark

De røde Huer gik af med sejren påEremitagesletten og hvorførstepræmien - et sølvbæger - tilfaldt kontorist Andersen.

Fodboldspillet blev første gang præsenteret i Danmark søndag d. 7. september 1879 kl.12.30. Det foregik på Eremitagesletten, hvor Kjøbenhavns Boldklub (KB), viste spillet frem for den undrende københavnske offentlighed. Berlingske Tidende var på pletten og skrev dagen efter:

»Kjøbenhavns Boldklub afholdt igaar Formiddags ved Eremitagen sit aarlige Præmieboldspil. Af Foreningens 75 medlemmer deeltoge 18, deelte i 2 Partier og kjendelige fra hinanden ved hvide og røde Huer. De røde Huer gik af med Seiren og første Præmie, et Sølvbæger, tilfaldt Kontorist Andresen. Præmierne uddeeltes af Gymnastikinspecteur, Kammerherre Wegener og efter endt Spil marcherede man med Musik og med den af Grosserer Berendt skænkede Fane i Spidsen, til Raadvad, hvor man under megen Munterhed spiste Frokost«. jea