"De får en liste med navne fra os, og så skal de bare booke"

Den afgående københavnske kulturborgmester, Carl Christian Ebbesen, har kæmpet for sine mærkesager og vundet nogle sejre. Men der er stadig et par ting, der virkelig ærgrer ham.

Carl Christian Ebbesen (DF) i Kødbyen Fold sammen
Læs mere

I november 2013 fortalte den dengang nyvalgte og endnu ikke tiltrådte københavnske kultur- og fritidsborgmester, Dansk Folkepartis Carl Christian Ebbesen, i Berlingske, at der var to ting, han ville kæmpe særligt for: Et opgør med særtiltag rettet mod religiøse minoriteter. Og en oprustning, hvad angår de idrætsfaciliteter, Danmarks største kommune stiller til rådighed for sine borgere.

I dag, fire år senere, er der fire ting, han især er glad for at have fået gennemført i den borgmesterperiode, der slutter ved årsskiftet:

»Kulturarven er vigtig. Vi skal have fokus på det danske. Vi skal vide, hvor vi kommer fra. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes mig at komme igennem med et stort, flot nyt Københavns Museum, der åbner i Stormgade næste år. Samtidig har jeg fået afsat 175 mio. kroner til et nyt arkiv til gamle, bevaringsværdige ting, der hidtil har stået i fugtige kældre med skimmelssvamp,« siger Carl Christian Ebbesen, der også er meget, meget glad for, at det efter det seneste regeringsskifte lykkedes ham at få politikerne på Christiansborg med på en lovgivning, der gør, at mere ekstreme foreninger som den muslimske Hizb Hizb ut-Tahrir ikke længere kan benytte sig af kommunale lokaler.

»Nu er lokalerne kun til rådighed for for foreninger og organisationer, der vil fremme demokrati og menneskerettigheder,« konstaterer borgmesteren tilfreds.

Spørger man til hans meritter i de seneste fire år i borgmesterstolen nævner Carl Christian Ebbesen også »ekstraordinært« store investeringer i idrætsfaciliteter i en kommune, Københavns, som ellers ligger i bund hvad dét angår i forhold til resten af landet.

»Det er en kæmpesejr,« siger den afgående borgmester, der også gerne, nu vi er ved succeserne, vil pege på, at han fik indført et ordning, der både handler om kultur og om den ældrepolitik, som Dansk Folkeparti går så meget op i, nemlig gratis koncerter på alle kommunens plejehjem.

»De får en liste med navne fra os, og så skal de bare booke. Vi betaler regningen, og så ved vi, at pengene går til det, de var tænkt til,« siger Carl Christian Ebbesen og tilføjer, at han netop, i forbindelse med den seneste budgetaftale, har fået udvidet musikordningen med en tilsvarende teaterordning, så de ældre nu skulle have endnu mere kvalificeret underholdning at se frem til.

Men så er der lige det med de religiøse minoriteter. Hvad dem angår har Carl Christian Ebbesen en mærkesag, som han brænder for, men som han ikke har været i nærheden af at kunne skaffe et flertal for i Borgerrepræsentationen.

»Jeg har lige fra starten kæmpet for et opgør med det urimelige i, at københavnske svømmehaller lukker ned for så åbne adgangen udelukkende for muslimiske kvinder. Den slags er jeg inderligt imod,« siger Carl Christian Ebbesen, der også ærgrer sig over en anden ting. Nemlig at det omstridte ungdomshus på Dortheavej på Nørrebro stadig får penge fra Københavns Kommune, selv om det i borgmesterens og mange andres øjne er et centrum for bøvl og ballade,.

»Vi kan ikke være det bekendt,« siger kultur- og fritidsborgmesteren.

»Men det er et slag, jeg har kæmpet, hvor der ikke har været lydhørhed.«