David Lynch: Filmgeniet der helst ville male

»David Lynch – The Art Life« er noget så sjældent som en kunstnerfilm, der ikke trivialiserer kunstnerens værker.