Danskhed er at føle sig hjemme

Statsminister Anders Fogh Rasmussen var med for første gang, da 20.000 danskere nord og syd for grænsen fejrede danskheden.

FLENSBORG

Først kom Varde Pigegarde. Så kom Duborg-skolens nyudklækkede studenter. 148 fik huen på i år, og huen er der rift om at paradere ved de danske årsmøder.

Midt nede i det 6.000-tallige folketog gennem Flensborgs gader, mellem en skov af fanebærere og endnu flere orkestre kom statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) med sin kone Anne-Mette. Og et par rækker bag ham fulgtes Berlingske Tidende med Slesvig-Holstens ministerpræsident Heide Simonis (SPD), som havde taget sin mand med.

Hun lovede opretning i den skæve fordeling af de danske og tyske tilskud til mindretallene nord og syd for grænsen inden 2005 og flere penge til de danske skoler. Også fra forbundsregeringen. »Men vi er desværre så fattige i Slesvig-Holsten,« tilføjede hun.

Forhenværende indenrigs- og forsvarsminister Knud Enggaard (V) var der også som formand for Foreningen Norden i Danmark. Og fhv. trafikminister Kaj Ikast (K), som ikke havde tal på, hvor mange gange han havde deltaget i årsmøderne i Sydslesvig og spadseret den lange tur op ad bakke til Flensborgs fest- og idrætsplads.

Det var første gang, at Anders Fogh Rasmussen var med til årsmøde, så spændingen var stor.

Ville den nye statsminister komme med et lige så godt slagord, som hans forgænger Poul Nyrup Rasmussen (S) præsterede i 1999:

»Hvis I holder fast i os, holder vi fast i jer.« Den sætning indlemmede Duborg-skolens rektor Erik Jensen omgående i sin årsmødesang.

Sådan et fyndord havde statsministeren nu ikke med.

»Det vil jeg vente med til en anden gang,« sagde han. Hans tale handlede om danskhed og den globalisering, som han ikke frygter.

»Danskhed er en hjertesag. Ikke et spørgsmål om statsborgerskab og et dansk pas. At føle sig dansk betyder, at man føler sig hjemme. I et åbent hjem, der ikke vender ryggen til omverdenen,« sagde han med adresse til en af sidste års festtalere, Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard.

Ved den lejlighed fik hun især den slesvigske ungdom på nakken, da hun udlagde sin version af danskheden. I år nøjedes Sydslesvigsk Vælgerforenings Ungdom med at uddele beskedne streamers med opfordringer til at bekæmpe »nazime, racisme og fremmedhad... inden det er for sent«, og der var ingen, der sagde dem imod.

Mens Anders Fogh Rasmussen holdt festtalen i Flensborg, talte folketingsmedlem og formand for Folketingets såkaldte Femmandsudvalg (Finansudvalget for Sydslesvig) Eva Kjer Hansen (V) i Slesvig og Grænseforeningens formand, fhv. kirke- og kommunikationsminister Torben Rechendorff (K) i Tønning.

Det var sommer, og det var sol, da 20.000 nord og syd for grænsen fejrede danskheden i Sydslesvig med madkurve og fædrelandssange.