Charmepropellen signalerer mod, dannelse og sans for solide værdier - eller udstiller fjolset