Cecilia Lonning-Skovgaard: Hellere Formel 1 i København end at give støtte til Ungdomshuset og Folkets Hus

Frem til kommunalvalget 21. november spørger Berlingske spids­­kandi­daterne fra de opstillede partier til Københavns Borgerrepræsentation, hvad der skal ske på kulturområdet i Køben­havn. I dag svarer Cecilia Lonning-Skovgaard, spids­kandidat for Venstre.

»Jeg synes, at det (Formel 1, red.) er et spændende og visionært projekt. Jeg synes, at vi skal gå efter det, hvis det kan lade sig gøre at afvikle det, uden at kommunen står med et underskud på lige fod med dengang, vi havde Eurovision, og hvis det kan lade sig gøre at afvikle det, uden at byen går i stå trafikalt,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard, spidskandidat for Venstre. Fold sammen
Læs mere

Hvad skal der ske med kulturbudgettet i København?

»I forhold til kroner og øre forestiller vi os, at det skal forblive, som det er. Vi synes, at det ligger et meget godt sted, men vi kunne godt tænke os at omfordele inden for budgettet.«

Hvordan skal det omfordeles?

»Vi er meget optaget af, at vi kommer tilbage og bruger kulturkroner på at støtte aktiviteter, som københavnerne bruger. Vi vil hellere støtte Anemone Teatret og Grønnegårds Teatret end nogle af de mere flippede spillesteder og teatre, som reelt ikke tiltrækker noget publikum.«

Skal kulturscenen ikke være alsidig og mangfoldig?

»Den må gerne være alsidig og mangfoldig, men vi synes, at det, der er sket over seneste år, er, at man i stigende grad omfordeler midler væk fra de tilbud, som københavnerne bruger og efterspørger. I stedet bruges midlerne på mindre spillesteder og teatre – og steder beliggende i bydele, hvor få københavnere finder ud.«

Hvilke steder kunne det for eksempel være?

»Vi er modstandere af, at man tager penge fra for eksempel Anemone Teatret og giver til for eksempel Teaterøen og Sydhavn Teater, udelukkende fordi de pågældende teatre ligger, hvor de gør. Og vi er modstandere af »tvungne udflytninger«, som da Teater Hund blev flyttet til Københavns Nordvestkvarter.«

Hvad er det første, du vil sætte i gang på kulturområdet?

»Det vil være en bruger- og tilfredshedsanalyse af tilbuddene. Vi vil gerne undersøge, om de penge, vi omfordeler, har den ønskede effekt, og om de formår at tiltrække publikum. En af grundene til, at man omfordeler, er, at man vil have et bredere socialt sigte og løfte nogle nye bydele.

Noget andet vil være at kigge på nogle af de tilskud, vi giver til Folkets Hus og Ungdomshuset. Det skal vi ikke støtte med offentlige midler.

Vi vil også gerne lave en analyse af forsyningen af idrætsområdet, så vi kan finde ud af, hvor der mangler kunstgræsbaner, svømmehaller og så videre og lave en langtidsplan for det.«

Du mener, at der mangler et langsigtet perspektiv på kulturområdet i København?

»Vi mangler en grundlæggende diskussion om, hvad der skal ske på kulturområdet. Vil vi kultur for de mange og understøtte teatre, der tiltrækker børnefamilier, ældre og de teaterbrugere, der er? Eller vil vi hellere holde hånden under nogle mere eksperimenterende teatre, som tiltrækker en meget smalt publikum, for at sikre diversitet?«

Hvad er det vigtigste kulturpolitiske spørgsmål de næste fire år?

»Det er, om vi skal have Formel 1 til København.«

Hvad er din holdning til det?

»Jeg synes, at det er et spændende og visionært projekt. Jeg synes, at vi skal gå efter det, hvis det kan lade sig gøre at afvikle det, uden at kommunen står med et underskud på lige fod med dengang, vi havde Eurovision, og hvis det kan lade sig gøre at afvikle det, uden at byen går i stå trafikalt.

Hvilke andre store arrangementer kunne man forestille sig at få til København?

»Jeg synes, at det er godt og vigtigt, at København tiltrækker store arrangementer og på den måde markedsfører byen. Hvis man kigger ind i den kommende fireårige periode, er der godt fyldt op. Der er en håndboldslutrunde, kampe i forbindelse med EM i fodbold i 2020, World Pride i 2021, ishockey i begyndelsen af 2018 og muligvis Formel 1.

Ishockey i 2018 bliver en spændende testcase til at se, om der er publikum til sådanne events. Én ting er, når det danske landshold spiller, men vil en kamp mellem Sverige og Finland kunne fylde Royal Arena? Den læring bliver vigtig i forhold til, hvilke arrangementer vi gerne vil have til byen.«

Hvad er vigtigst? Almene boliger eller grønne områder?

»Det er en balancegang, men vi mener, at det er rigtigt godt, at vi har gode almene boliger og forsyning af boliger, som er til at komme i nærheden af. Så vi vil sige almene boliger.«

Skal grønne områder i det centrale København opprioriteres?

»Man skal gøre noget for at eksperimentere med de muligheder, der er. Det centrale København er bygget godt til, men det er også derfor, vi støtter en havnetunnel. Det vil give muligheder for at lukke nogle veje og cykelstier, så der kan skabes grønne områder. Når vi tænker nye byområder, skal vi sørge for, at der bliver anlagt parker, græsplæner og grønne åndehuller.«

Hvad er din holdning til højhuse i det centrale København?

»Vi ønsker ikke højhuse i selve Middelalderbyen, men vi er med på, at hvis vi skal skaffe boliger til dem, der gerne vil til byen, må vi bygge i højden. Kan man bygge kønne, slanke bygninger som dem på Posthusgrunden og de næste etaper på Carlsberg, støtter vi op om det. Men selvfølgelig med hensyntagen til naboer og skyggevirkninger.«