Bosatte danske vikinger sig i England - eller er det en myte?

Genetikere og arkæologer har skændtes om, hvorvidt nordiske vikinger overhovedet bosatte sig i England i større antal. En ny undersøgelse støtter antagelsen, at det gjorde de.

Fra vikinge-udstilling på Nationalmuseet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

I 2015 offentliggjorde britiske forskere en undersøgelse, der konkluderede, at »der ingen klar genetisk bevis er på«, at danske vikinger bosatte sig i England. Undersøgelsen var baseret på en meget stor DNA undersøgelse af nulevende britere og konkluderede, at man ikke kunne finde dansk genetisk spor. Artiklen blev dengang puibliceret i tidsskriftet Nature og forskere konkluderede: »Vi ser ingen klar genetisk bevis på, at danske vikinger besatte og kontrollerede store dele af England.«

Undersøgelsen blev straks i 2015 modsagt af arkæologer, der pegede på de mange vikingefund fra store dele af Storbritannien, der absolut tydede på den modsatte konklusion, nemlig at danske vikinger havde været til stede og sandsynligvis bosat sig dér.

Nu er offentliggjort et nyt studium i tidsdkriftet Antiquity , der konkluderer modsat, at mellem 20.000 og 35.000 vikinger har boet i England. Alstå et ganske anseeligt antal efter datidens målestok. Studiets ene forfatter arkæologen Jane Kershaw siger til tidskriftet Science Nordic: »Vi mener ikke, at artiklen i Nature var korrekt. Vi mener, at forskerne fortolkede DNA-materialet forkert og de ikke tog alle forhold i betragtning.«

Jane Kershaw og hendes kollegers artikel bygger på sprogstudier, skriftlige kilder og arkæologiske fund og konkluderer modsat Natures artikel, at der var tale om en stor og udbredt dansk vikinge-tilstedeværelse. Vikingeforsker Søren Sindbæk ved Aarhus Universitet siger til til Science Nordic: »Det er meget interessant, for det giver os en god fornemmelse af, hvor mange vikinger, der flyttede til England. Både forskningens genetiske analyse og arkæologiske fund viser, at danske vikinger havde en ganske stor indflydelse (...) Det var en ganske betydningsfuld migration,« siger Søren Sindbæk.

Sindbæk siger, at skriftlige kilder fra tiden efter vikingetiden viser, at der var tale om vikinge-tilstedeværelse: »En af de vigtigste skriftlige kilder er Domesday Book (Dommedagsbogen) fra slutningen af det 1000-tallet. Bogen registrerer næsten alle gårde i England og der kan man se, at en del af befolkningen i en stor del af England havde skandinaviske navne eller navne, der ikke tradionelt var engelske, men som vi møder i Danmark.«

 

I den oprindelige artikel i Nature var der en helt anden forklaring på fremmed genetisk materiale i England. Ifølge artiklen var immigranter kommet fra Tyskland i det 500- og 600-tallet og havde invaderet England. I deres omfattende studium sammenlignede forskerne genetisk materiale fra den britiske befolkning med genetisk materiale fra en række andre europæiske befolkninger uden at kunne finde spor af danskere. Men ifølge den nye undersøgelse lykkedes det ikke i Natures artikel at adskille dansk og tysk genetisk materiale. Det er rigtigt, siger en af forskerne, genetikeren Ellen Røyrvik, til Science Nordic, at tyskere indvaderede England i 500-tallet, men de kom fra Nordtyskland, hvilket har gjort det svært at skelne týsk genetisk materiale fra dansk materiale.