»Børnene skal opdage, hvor lyden kommer fra«

Musikudvalget i Københavns Kommune drøfter fremtiden på et møde onsdag eftermiddag. En fast festivalplads og flere penge til musikskolen er to af forslagene.

Koncert med tenor Bror Magnus Tødesen og sopran Lise Davidsen på Copenhagen Opera Festival fotograferet søndag den 31. juli 2016. Kulturborgmester i København Carl Christian Ebbesen (DF) holder åbningstale.. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hvordan får hovedstaden et endnu bedre musikliv?

Musikudvalget i Københavns Kommune drøfter spørgsmålet på et møde onsdag eftermiddag.

»Vi kan gøre meget mere,« siger Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Carl Christian Ebbesen (DF).

»Musik i alle afskygninger er utrolig vigtig for byens borgere. Der findes en klar sammenhæng mellem udbuddet af musik og livskvaliteten for mennesker i alle aldre«.

Udgangspunkt for drøftelserne er et dialogmøde mellem politikere og musiklivets organisationer tidligere i år.

Man har som opfølgning på dialogmødet udarbejdet en plan med ti punkter, der lægges frem for kommunens musikudvalg.

Drøftelserne skal helt grundlæggende munde ud i et rigere og mere varieret udbud af musik i byen.

Hvis de enkelte forslag betyder væsentlige merudgifter, ryger de videre til kommunens budgetforhandleringer senere på sommeren.

Bedre musikundervisning spiller en nøglerolle i flere af forslagene:

»Vi omgiver os jo med elektronisk musik alle steder,« siger Carl Christian Ebbesen.
»Men der kommer et tidspunkt, hvor vi ikke kan stjæle mere fra hinanden. Så børnene skal opdage det magiske ved at skabe musik fra bunden. De skal opdage, hvor lyden kommer fra.«

Faget musik i skolen skal optimalt set varetages af musikuddannede lærere og underlægges krav om kvalitet og evaluering i lighed med en række af folkeskolens øvrige fag.

Et af forslagene handler om en styrkelse af musikskolens muligheder.

Kommunen bruger i øjeblikket omkring 13,2 millioner kroner på Københavns Kommunes Musikskoles arbejde. Hvis man skal op på gennemsnittet for de såkaldte 6-byer, kræver det ekstra bevillinger på godt 20 millioner kroner.
6-byerne er et kommunalt samarbejde mellem landets seks største byer: København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

»Vi ser igen og igen musiks gigantiske betydning for børns succes i skolen,« siger Carl Christian Ebbesen. »Hvis de arbejder med musik, får de også bedre resultater i andre fag. Det er så simpelt.«

Også elskerne af klassisk musik skal sikres fine forhold fremover.

Kulturborgmesteren nævner Copenhagen Opera Festival som eksempel på diversiteten.

Hovedstadens største kommune har samtidig indført ordninger for plejehjem - sådan at de omkostningsfrit kan bede kunstnere optræde for folk, der ikke selv bevæger sig ud.

Udvalget diskuterer endvidere muligheden for en bedre balance mellem koncerter med entré og de gratis tilbud.

Koncerter med entré skal i udvalgets øjne være de primære i viften af tilbud - også fordi vi alle skal være bevidste om prisen for god kultur.

Et meget konkret forslag handler om udarbejdelse af et nyt kort over byen: Et kort over de steder, hvor man i 2016 og 2017 havde koncerter med Musikudvalgets støtte. Resultatet skal være et nemt og lettilgængeligt værktøj for bands med drømme om flere liveoptrædener.

Udvalgsformanden forventer ikke de store slagsmål om forslagene.

»Medlemmerne er jo engagerede mennesker og vil det bedste for Københavns musikliv,« siger han.

Et af de største punkter bliver formentlig tanken om en egentlig festivalplads.

Kulturfolk har i mange år talt om muligheden for etablering af et mere permanent område til større musikarrangementer. Og ikke kun af hensyn til naboerne de andre steder:

En fast festivalplads kunne sikre større variation i udbuddet af bands. Kommunen skulle så trække strøm og kloakering og i det hele taget gøre koncerten nem for arrangørerne.

»Man skal bare kunne plugge sit stik ind og gå i gang,« siger kulturborgmesteren.

»København skal være mere attraktiv for alle. Både for alle os fastboende og for de stadig flere turister. Et rigt musikliv er faktisk ikke en underskudsforretning for byen. Tværtimod.«