»Bør kulturlivet i højere grad eksistere på mere kommercielle vilkår?« - Tre kulturordførerer svarer

Marlene Borst Hansen, Det Radikale Venstre, Annette Vilhelmsen, SF og Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti om kulturstøtte versus kommercielle vilkår.