Besættelsen set fra første række

Kong Chr. X besvarede Hitlers fødselsdagstelegram på samme måde, som man besvarer »en vare-forsendelse«. Sådan skriver tidligere kirkeminister i sin hidtil hemmeligholdte dagbog fra besættelsen.

»Kongen havde svaret på Hitlers telegram som på en vareforsendelse.«

Den tidligere kirkeminister Valdemar Kragh Holbøll beskriver i sin private dagbog den såkaldte telegramkrise i 1942 i et sprog, der er højst udiplomatisk for en højtstående statsembedsmand.

Dagbogen, der hidtil har været lukket for offentligheden, var mandag aften under hammeren på Bruun Rasmussens auktion i København, hvor den overraskende blev solgt til en pris, der var 16 gange højere end vurderingen.

Historikere har forgæves forsøgt at få adgang til dagbogen, hvori Holbøll beskriver den turbulente tid fra 30. oktober 1942 og frem til augustoprøret i 1943, men det har efterkommere af den tidligere kirkeminister hidtil sagt nej til.

Om dagbogen, der er skrevet med fyldepen i en ulinjeret indbundet dagbog, indeholder oplysninger om besættelsen der er nye for historikere vides ikke, men den er i hvert fald skrevet af en embedsmand tæt på de store beslutninger. Holbøll (1871-1954) var under besættelsen departementschef i kirkeministeriet, og blev minister i det såkaldte departementschefstyre, da de danske politikere i september 1943 endelig sagde 'nej' til at danne regering, bl.a. fordi tyskerne krævede dødsstraf indført for sabotage.

Telegramkrisen i 1942 blev udløstes ved, at kong Chr. X svarede så fåmælt og køligt på en fødselsdagshilsen fra Hitler, at det udløste et sandt raserianfald i førerbunkeren. Sagen endte med, at statsminister Buhl gik af, og at udenrigsminister Scavenius overtog posten.

»...Hitler hjemkaldte den herværende tyske gesandt (ambassadør, red.) Renthe-Fink, ligesom vor gesandt i Berlin (...) fik besked om at forlade Tyskland. Samtidig sendtes en note hertil, hvori det udtaltes, at kongen havde svaret på Hitlers telegram som på en vareforsendelse, og at Tyskland nu ville træffe foranstaltninger, der hindrede en gentagelse,« skriver Holbøll i sin dagbog, hvor han også på samme tidspunkt skriver om kong Chr. X fald fra hesten på en af de daglige morgenture, som havde været med til at gøre kongen til et nationalt samlingspunkt.

»En tid så det meget alvorligt ud, således at vi var forberedt på et kongeskifte, men i begyndelsen af november viste det sig, at kongen kom sig.«

Holbøll beskriver i sin dagbog også de store folkestrejker i august 1943, hvor den tiltagende danske modstand og Tysklands tilbagetog i Rusland vendte den danske folkestemning. Ved en frokost i Rigsdagen den 30. august mødtes Holbøll med politidirektør Stamm.

»Han meddelte, at der var ialt 83 sårede i København og fire dræbte i nat. Tyskerne havde skudt på politiet og frataget dem deres revolvere,« skriver Holbøll, der også beskriver, hvordan en tysk tank havde skudt mod Politigården.

Samme dag skriver Holbøll, at i aftes »meddeltes det officielt, at ministeriet Scavenius havde indgivet sin dimission og var ophørt med at fungere.«

Holbølls dagbog, der var sat på auktion af arvinger, blev trods en vurdering på kun 1.000 kr. solgt for 16.000 kr. Køberen er privat og ønsker ikke sit navn frem, men lover at dykke ned i dagbogen, og offentligheden vil måske komme til at høre nærmere om indholdet, oplyser auktionshuset. Rigsarkivet var også interesset i dagbogen, men fik den altså ikke.Vi var forberedt på et kongeskifte, men i begyndelsen af november viste det sig, at kongen kom sig.

Valdemar Kragh Holbøll, tidl. kirkeminister