Arkitektur for alle

Når Dansk Arkitektur Center om et par år flytter ind i større omgivelser i BLOX på Københavns havnefront, øges også ambitionerne med et mål om 200.000 besøgende om året.

BLOX er tegnet af den hollandske arkitekt Rem Koolhaus og kommer til at huse en blanding af boliger, erhverv, kultur og udendørsliv. Foto: PR Fold sammen
Læs mere

Selv om man for enden af Vester Voldgade kan ane konturerne af det færdige resultat, er BLOX, Realdanias storstilede projekt, som er tegnet af den hollandske stjernearkitekt Rem Koolhaus, stadig en byggeplads. Om to år ser det efter planen ganske anderledes ud. Til den tid vil kraner og skurvogne være erstattet af en bygning af store blokke af glas, stablet forskudt oven på hinanden. Der vil være boliger, erhverv, restauranter, udeareal – og midt i det hele et arkitekturcenter. Dansk Arkitektur Center, DAC, som i dag bor på Strandgade på Christianshavn, bliver bogstaveligt talt hjertet i BLOX.

»Det er et privilegium for os at komme til at ligge der. Det vil give os en unik eksponering,« siger DACs nye programchef, Tanya Lindkvist.

Tanya Lindkvist kommer fra en stilling som museumsinspektør på Sorø Museum og har siden 1. marts i år haft kasketten som programchef for LIFE, den del af DAC, der står for publikumsaktiviteterne. Og dermed er hun ansvarlig for at leve op til målet om flere gæster til arkitekturcentret. En stor opgave, for selv med den eksponering, en placering midt i BLOX giver, er der et stykke vej fra de nuværende 50.000, der årligt betaler entré, til målet om 200.000.

»Der følger en masse med vores nye placering, som gør, at vi tror på ambitionen,« siger Tanya Lindkvist.

»Vi får større udstillingsarealer og dermed mulighed for dels at have store udstillinger af international klasse, dels mulighed for at være mere spontane, så vi f.eks. kan bruge et hjørne af lokalet til aktuelle pop-up-udstillinger af kortere varighed. Samtidig tillader teknikken, at vi kan udnytte potentialerne i udstillingarealerne maksimalt og for eksempel lade udstillingen »køre« op i niveau og således rydde gulvet og bruge det til andre events, for eksempel modeshows,« siger Tanya Lindkvist.

»BLOX kommer til at være et hus, hvor der hele dagen sker noget. «

Tanya Lindkvist peger også på BLOX’ centrale placering på turistruten som et potentiale.

»Mange turister kommer til Danmark for mad, design – og arkitektur. Arkitektur er et vigtigt brand for Danmark. Og at DAC kommer til at ligge lige der, hvor mange turister passerer forbi, fremfor på den anden side af Knippelsbro, ser vi et stort potentiale i,« siger hun.

Det er dog hverken større lokaler eller en god placering, der får DAC til at tro på ambitionen om en vækst i publikum på 400 procent. Det gør derimod en ny måde at tænke publikum på.

»Vi skal tænke ... publikum GØR i stedet for publikum ER,« siger Tanya Lindkvist, som bl.a. er hentet til DAC, fordi hun har specialiseret sig i publikumsudvikling og brugerinddragelse.

»I dag vil folk ikke bare have noget passivt serveret. De vil selv være med og deltage aktivt. Til sommer har vi for eksempel udstillingen »By og bevægelse«, hvor vi laver en arena, hvor folk kan deltage og afprøve nye bevægelsesformer i byen. Den slags tror vi på, der er et stort publikum til.«

Med et stort publikum mener Tanya Lindkvist også et bredere publikum.

»Vi skal være mindre nicheprægede og ikke kun være for dem, der er vokset op med arkitektur og kunst i hjemmet. Vi skal være for alle. Fra to til 80 år,« siger hun.

Hun medgiver, at der kan være meget stor forskel på, hvad en toårig og en 80-årig ønsker sig af et arkitekturcenter.

»Vi er naturligvis nødt til at tænke i målgrupper og tage udgangspunkt i de forskellige gruppers behov. For eksempel er vores guidede arkitekturture meget populære, men det er klart, at turene skal differentiere sig afhængig af publikum,« siger Tanya Lindkvist.

DACs vurdering af, hvad der er vigtigt for hver enkelt målgruppe, kommer ikke ud af det blå. Arkitekturcentret er i tæt dialog med de brugere, man gerne vil have blandt sine kommende publikummer. Det betyder konkret et samarbejde med forskellige foreninger og organisationer, der repræsenterer specifikke målgruppers interesse.

»Udover viden om behovet har det den fordel, at foreningerne og organisationerne føler en form for ejerskab og forhåbentlig breder budskabet om DACs mange gode tilbud til sine medlemmer,« siger Tanya Lindkvist.

De mange tilbud, som vil være en del af programmet, når DAC rykker ind i BLOX, vil Tanya Lindkvist ikke ud med endnu. Men hun vil gerne fortælle, hvilke af DACs nuværende aktiviteter, der scorer højest på popularitetsskalaen og dermed bliver øget yderligere.

»Turene er meget populære, men især aktiviteterne for børn er virkelig et hit. Det er mit indtryk, at vi har ramt et momentum i tiden med bl.a. muligheden for at »gå til Minecraft«. Her bruger man det, børnene kan fra deres skærmtid med Minecraft, til noget kreativt og lærerigt, som børnene synes er sjovt,« siger Tanya Lindkvist.

Hun er som mor til en dreng og pige på henholdsvis ni og seks år selv en del af den målgruppe.

»Jeg er kommet meget på DAC til især de børnerelaterede aktiviteter. Men har også fulgt arkitekturcentret tæt gennem mange år, og derfor er det en drømmestilling, jeg har fået,« siger Tanya Lindkvist, som ikke på nogen måde er skræmt af de store ambitioner for fremtidens DAC.

»Vi er jo en kulturkommerciel organisation, som er nødt til at være relevant for publikum. Jeg vælger at se det som en gave, at man er nødt til hele tiden at være på mærkerne for at være relevant.«