Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vi vil gerne have en liberalisering af taxiloven

Udgangspunktet for en ny taxilov bør hverken handle om at »beskytte« den etablerede branche mod konkurrence, eller om at skræddersy lovgivningen til en enkelt virksomheds forretningsmodel.

14DEBTRINEWOLLENBERG-121234.jpg
Trine Wollenberg. Fold sammen
Læs mere

Taxibranchen ønsker en liberalisering af taxiloven, der giver plads til ny teknologi og nye forretningsmodeller, men samtidig sikrer kontrol med skattebetaling, forbrugersikkerhed og lige konkurrencevilkår.

Berlingske bragte 7. december en kronik af CEPOS-direktør, Martin Ågerup, der desværre var fuld af misforståelser. Blandt andet skrev Ågerup, at taxibranchen er imod en afskaffelse af begrænsningen på antallet af taxitilladelser, og at vi ønsker at bevare gammeldags teknologi.

Jeg har forståelse for, at det kan være svært at få et klart billede af taxibranchens holdninger, da der florerer mange synspunkter på blandt andet sociale medier. Ikke desto mindre har vi i Dansk Taxi Råd gjort vores holdning klar ved enhver given lejlighed.

Behov for kontrol med indtjening

Men for at rydde alle misforståelser af vejen kan jeg oplyse, at Dansk Taxi Råd ønsker en liberalisering, der fjerner antalsbegrænsningen og den geografiske begrænsning, tillader selskabsformer og profit og åbner for teknologi-neutral kontrol og nye forretningsmodeller. Allerede i 2015 sendte Dansk Taxi Råd faktisk sammen med DI Transport, Dansk Erhverv og Danske Busvognmænd en branchehenvendelse til transportministeren, hvor vi anbefalede en afskaffelse af de barrierer og restriktioner, der unødigt begrænser konkurrencen på taximarkedet. Dette indbefattede bl.a. en anbefaling om, at man skulle afskaffe antalsbegrænsningen.

Vi mener, at der fortsat bør være krav om kontrol med indtjeningen. En opgørelse fra Sverige har netop vist, at kun to pct. af 1.700 svenske Uber-chauffører har indberettet deres indtjening til skattemyndighederne. Der er også eksempler på, at Uber-chauffører i København kører rundt i Kødbyen og Gothersgade fredag og lørdag aften for at samle sorte byture op. Problemet med en smartphone er, at den let kan slukkes og derfor ikke kan stå alene som kontrolelement. Loven bør ikke stå i vejen for, at der med tiden udvikles nye, smartere og lige så sikre måder at føre kontrol på, men hvis der ikke er effektiv kontrol med skattebetalingen, vil mange være fristet til at snyde, og der vil ikke reelt være lige konkurrencevilkår.

Vi hilser en liberalisering velkommen

Det bud på en ny taxilov, der i efteråret har været forhandlet i Transportministeriet, lægger op til en omfattende liberalisering af loven, som vi byder velkommen. Taxifirmaer har nemlig i dag meget lille mulighed for at justere og tilpasse sig, fordi deres forretning er så gennemreguleret. Jeg nævner i flæng fra den eksisterende lov: Forbud mod at drive taxivirksomhed i selskabsform, begrænsning på antallet af taxitilladelser, begrænsning på det geografiske betjeningsområde, maksimaltakster og faste timetakster, krav til betjening døgnet rundt, detaljerede krav til bilens indretning, krav om at have bestillingscentraler, der kan modtage telefonopkald, krav om ligelig fordeling af ture mellem gode og mindre gode taxiførere og meget mere.

Når det er sagt, ønsker vi, at der findes en rimelig overgangsordning. Taxibranchen beskæftiger over 12.000 personer, og en ny lov bør indfases på en måde, der giver dem rimelig mulighed for at omstille sig.

Når der nu er lagt op til så omfattende en liberalisering af taxiloven – faktisk en af de største sektorliberaliseringer, der er set i Danmark – kan det dog undre, at der ikke er større begejstring fra liberale kredse i Danmark. Store fremskridt, der faktisk er bred opbakning til, bliver udråbt som nederlag.

En taxilov til gavn for samfundet

Det ærgrer mig meget, og jeg vil gerne advare CEPOS mod at gøre en ny taxilov til en ideologisk kamp om for-eller-imod Uber. Udgangspunktet for en ny taxilov bør hverken handle om at »beskytte« den etablerede branche mod konkurrence, eller om at skræddersy lovgivningen til en enkelt virksomheds forretningsmodel.

Hovedfokus må være, at taxiloven skal moderniseres til gavn for samfundet. Alternativet er, at der slet ikke kommer en ny taxilov. Og det ville virkelig være en skam for både den etablerede taxibranche, der tynges af en gammeldags og forældet regulering, og for nye aktører som Uber og svenske Cabonline, der næppe vil kunne eksistere på det danske marked på sigt under den gældende lovgivning.

Vi glæder os derfor meget over, at regeringen har taget den nye taxilov med i regeringsgrundlaget, og vi håber på, at der laves et bredt forlig om en modernisering af loven til gavn for erhvervslivet og forbrugerne.