Vækst-pessimisterne går galt i byen

Stop nu den snak om, at den økonomiske velstand er for lav herhjemme, og at udlandet æder os. Vis i stedet lidt tillid til, at det faktisk går rigtig godt, og at vi har masser af muligheder.

»Betalingsbalancen viser lige nu et årligt overskud på i omegnen af 100 mia. kr. Et overskud, der kun kan skabes, hvis der er tillid til danske kvalitetsvarer – og tillid til, at vi kan levere…hvis vi vælger at tro på os selv i stedet for at rakke ned hele tiden!« Fold sammen
Læs mere

De seneste ugers debat tegner efter min overbevisning alt for negative billeder, både på den korte bane – og på den længere. På den korte bane bliver situationen i Danmark formørket af evindelige sammenligninger med 2007, da bølgerne gik allerhøjest. Det svarer lidt til at beskrive vejret med reference til tropisk orkan. Her kan selv en god kuling nok føles som stille vejr.

Vi husker godt, hvordan ballonen var pustet op til bristepunktet i 2007, hvor husene var alt for dyre og hvor det var umuligt at skaffe en håndværker, endsige kvalificeret arbejdskraft til andre virksomheder. Hvis billedet skal tegnes på en fair måde, skal årene umiddelbart før og efter den økonomiske krise måles op imod hinanden, og så er situationen en ganske anden.

I årene op til krisen var jobskabelsen så voldsom, at ledigheden faldt markant fra 200.000 til 50.000. En historisk lav ledighed, der som ventet gav store problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, hvilket igen medførte høje lønstigninger og belastning af vores konkurrenceevne. Det var kun naturligt, at ballonen ikke kunne blive større, og da den brast, steg ledigheden brat med 125.000 personer. Heldigvis er der igen gang i hjulene og ledigheden er faldet til omkring 115.000. Langt fra de 50.000 personer, men dog helt pænt i et historisk perspektiv.

Vi klager over de faldende huspriser – men vi ser dem i forhold til 2007. Huspriserne faldt faktisk ikke meget mere i årene efter 2007 end de steg de år, hvor økonomien løb uholdbart hurtigt. Også forbruget er faldet, men ikke nødvendigvis på grund af krisen, snarere fordi pengene i dag går lidt mindre til forbrug og lidt mere til opsparing. Og så til Danmarks samlede produktion, BNP, som voksede kraftigt mellem 2005 og 2007 – men ramlede sammen til udgangsniveauet mindst lige så hastigt, da krisen kom. Siden er netop vores BNP blevet brugt som udtryk for, at vi har det hårdt i forhold til eksempelvis Sverige og Tyskland. Det er ikke bare de forkerte lande, vi sammenligner os med. Økonomien herhjemme var på bristepunktet i 2007, mens både Tyskland og Sverige var på vej fra afmatning til bedre tider. Vigtigere er det imidlertid, at BNP ikke er et godt mål for vores velstand. Tallet giver et for negativt billede, fordi få erhverv – uden synderligt mange ansatte –klarer sig dårligt.

Derfor er det bedre at se på, hvordan det går i byerhvervene, altså i den del af erhvervslivet, som beskæftiger en ret stor andel af danskerne. Så går det næsten dobbelt så godt. Og billedet ser endnu bedre ud, hvis vi betragter vores nationalindkomst (BNI), som skyldes, at vi har opbygget en stor formue i udlandet. Vores velstand har på den konto forbedret sig mere end dobbelt så kraftig som fremgangen i den samlede produktionsværdi (BNP).

Det billede passer meget bedre med at der er skabt næsten 60.000 nye arbejdspladser i en periode, hvor der skues med skuffelse på vores BNP.

 

Bliver Danmark hægtet af velstandstoget i fremtiden? Nej. For vi er populære i udlandet. Vores konkurrenceevne måles traditionelt på vores omkostninger i forhold til udlandet. Den faldt drastisk under ophedningen fra 2003 til 2007, men er siden forbedret tilsvarende drastisk til det bedste i mere end ti år. Selvom vores andel af verdensmarkedshandlen falder, målt på antallet af varer der sælges, ja, så går det faktisk stik modsat med vores andel af de samlede betalinger på verdenshandelen.

Hvordan kan det ske, at vi mister en andel af de solgte mængder, mens vi modtager en stigende andel af de penge, der falder til betaling? Matematisk set kan det kun lade sig gøre, hvis prisen på vores egne varer stiger hurtigere end i udlandet.

Er det bare et heldigt øjebliksbillede? Bestemt ikke. Siden 1968 er prisen på danske eksportvarer steget med 30 pct. i forhold til de andre varer på verdensmarkedet! Er det holdbart? Det kan man ikke sige præcist. Men prøv at skifte postulatet om, at det ikke går, ud med, at vi nyder en international tillid, der gør, at vi kan skabe en kvalitet, som andre gerne vil betale for.

Væksten i Danmarks produktion behøver slet ikke at være så høj som eksempelvis i Finland, Sverige og Tyskland. For de varer, vi producerer, stiger jo mere end udlandets, hvilket hvert år giver os et 100 mia. kr. stort overskud på vores handel med udlandet.

Ja, vores naboer Sverige og Finland har forbedret produktiviteten langt hurtigere end vi har. Det viser deres BNP også – altså produktion målt i mængder. Har det ramt os på vores velstand? Nej, danskerne er nemlig ikke blevet fattigere i forhold til vores nordlige naboer.

Hvorfor rammer det os ikke på velstanden? Finland har ganske vist øget sin konkurrenceevne, men det er sket inden for blandt andet mobilteknologi – som er presset så meget på priserne, at finnerne skal eksportere flere og flere mobiltelefoner for hver ladning medicin og fødevarer, de køber i Danmark. Eller sagt på en anden måde. Vi skal sende mindre og mindre medicin og bacon over grænsen for at få den mængde telefoni og andre varer, vi har behov for at købe i udlandet.

Er der så råd til højere lønninger herhjemme? Både ja og nej. Lønningerne kan faktisk godt stige, selv om der ikke nødvendigvis kan dokumenteres en samtidig stigning i produktiviteten. Det kræver blot, at virksomhederne har tillid til at kunne levere en kvalitet som gør, at prisen på varerne kan hæves endnu mere.

Held eller uheld. Betalingsbalancen viser lige nu et årligt overskud på i omegnen af 100 mia. kr. Et overskud, der kun kan skabes, hvis der er tillid til danske kvalitetsvarer – og tillid til, at vi kan levere…hvis vi vælger at tro på os selv i stedet for at rakke ned hele tiden!