Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Terrortruslen er alvorlig

Morten Bødskov: Vi har været forskånet for store terroranslag. Det skyldes uden tvivl, at PET har gjort et dygtigt arbejde. PET skal være på forkant med udviklingen. En ny lovgivning om efterretningstjenesterne er på vej.

Terrorsagerne viser, hvor langt visse mennesker er parat til at gå for at skade os som danske borgere. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Danmark står over for en kompleks og alvorlig terrortrussel. Truslerne mod vores sikkerhed ændrer løbende karakter og kommer fra vidt forskellige kanter. Det er afgørende, at PET også fremover har de nødvendige redskaber til rådighed for effektivt at kunne identificere og imødegå terrortrusler mod det danske samfund. Det skal vi som politikere være opmærksomme på, når vi om kort tid påbegynder drøftelserne om en ny lovgivning for efterretningstjenesterne.

Sent om aftenen 1. januar 2010 trængte en 28-årig somalisk mand med dansk opholdstilladelse ind i bladtegneren Kurt Westergaards hjem i Aarhus. Han var bevæbnet med en økse og en kniv. Det lykkedes Kurt Westergaard at søge tilflugt i et særligt sikret rum og aktivere sin overfaldsalarm, mens gerningsmanden råbte og forsøgte at bryde døren op til rummet. Politiet kom heldigvis Kurt Westergaard til undsætning, og gerningsmanden blev anholdt kort efter. Under anholdelsen affyrede politiet skud mod gerningsmanden. Eksemplet er kun ét blandt flere. Danmark står over for en alvorlig terrortrussel. Siden 11. september 2001 har trusselsniveauet generelt været forhøjet i den vestlige verden. Genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i februar 2008 har bl.a. givet anledning til, at militante islamister i Danmark og udlandet anser Danmark som et prioriteret mål for terror. Danmark er således blandt de potentielle mål, og de seneste år har flere personer forsøgt at udføre terror her i landet. Heldigvis har vi et robust og effektivt beredskab mod terror. PET yder en fremragende indsats og har afværget terrorangreb, som kunne have kostet mange menneskeliv. Det er centralt for regeringen, at indsatsen mod terror ikke sker på bekostning af den enkeltes frihed og retssikkerhed. Det ville være en sejr for terroristerne. Samtidig er det afgørende, at vi ikke stikker en kæp i hjulet på PET. Vores efterretningstjeneste skal bevare adgangen til effektivt at identificere og imødegå terrortrusler mod det danske samfund, og PET skal have mulighed for at indsamle relevante efterretninger. PET skal derfor bl.a. have mulighed for at foretage telefonaflytning, ligesom PET skal have mulighed for at anvende agenter.

De seneste år er vi blevet konfronteret med flere konkrete terrorsager, som klart og tydeligt viser, at der i Danmark og omverdenen findes mennesker med viljen og midlerne til at gennemføre terrorangreb.

I terrorsagen fra Vollsmose indledte PET overvågning af en gruppe mænd efter at have modtaget oplysninger fra en meddeler, der i øvrigt senere overgik til at fungere som civil agent. Tre personer blev af Højesteret i 2008 fundet skyldige i at forberede en eller flere bomber til brug for en terrorhandling et ukendt sted. Højesteret slog fast, at PET lovligt havde brugt en civil agent i Vollsmose-sagen, da PET havde levet op til de almindelige retsprincipper for brug af agenter. To af de dømte blev straffet med fængsel i 12 år, mens den tredje gerningsmand fik fem år. Dommen i Vollsmose-sagen indgår i en uhyggelig statistik. Allerede i 2007 blev en person idømt syv års fængsel for forsøg på terrorisme, i 2009 blev to mænd idømt 12 og otte års fængsel for terrorforsøg, og i 2011 blev bombemanden fra Hotel Jørgensen idømt en fængselsstraf på 12 år.

I år er der yderligere faldet dom i to alvorlige terrorsager. I maj blev manden, der forsøgte at dræbe Kurt Westergaard, straffet med fængsel i ti år, og i juni blev der afsagt dom i sagen om det planlagte terrorangreb mod Jyllands-Posten.

Sidstnævnte sag tager sit udspring tilbage i 2010. Blot få uger efter, at en bombesprængning på Hotel Jørgensen havde rystet os alle, stormede Aktionsstyrken en lejlighed i Herlev. Det var om formiddagen 29. september 2010. I lejligheden anholdt man tre mænd, som samme nat var ankommet fra Sverige. De tre var i besiddelse af bl.a. en maskinpistol og en pistol med tilhørende ammunition, to poser med i alt 200 kraftige plasticstrips, der kan anvendes som håndjern, samt 20.000 dollar i kontanter. Forud havde det svenske sikkerhedspoliti SÄPO og PET gennemført en omfattende efterforskning og overvågning af de mistænkte. PET vurderede, at mændene var i færd med at forberede et terrorangreb mod medarbejdere hos Jyllands-Posten i København, og at angrebet var nært forestående, da det blev afværget. De tre mænd og en medgerningsmand i Sverige blev alle idømt 12 års fængsel. Terrorsagerne viser, hvor langt visse mennesker er parat til at gå for at skade os som danske borgere.

Terrorisme er et grænseoverskridende fænomen. Et samarbejde med fremmede efterretningstjenester er derfor afgørende. Et aktuelt eksempel illustrerer dette tydeligt. Tilbage i 2009 blev to mænd efter et tæt samarbejde mellem PET og FBI anholdt i Chicago. De to mænd er mistænkt for at forberede omfattende terrorrelaterede angreb mod konkrete mål i Danmark, heriblandt Jyllands-Posten. De anholdte har i forbindelse med planlægningen været i tæt kontakt med personer fra de militante netværk Lashkar-e-Taiba (LeT), al-Qaeda og Harakat-ul-Jihad Islami (Huji). Det er imidlertid ikke mindst foruroligende, at den ene af de anholdte over for de amerikanske myndigheder har tilstået, at han deltog i planlægningen af terrorangrebene i 2008 i Mumbai, der kostede flere end 150 menneskeliv.

Der er flere eksempler på, at udenlandske terrorister forsøger at ramme Danmark, og vi må se i øjnene, at der kan komme nye tilfælde. Det kan dreje sig om enkeltpersoner, der kommer hertil på egen hånd, men PET har også indikationer på, at terrorgrupper i udlandet søger at sende terrorister til Danmark for at begå terrorangreb. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at terrorister også rejser fra Danmark til udlandet. En del personer, som er bosiddende i Danmark, er således rejst til konfliktzoner i primært Somalia og Pakistan for at modtage militant træning eller deltage i kamphandlinger mod bl.a. international militær tilstedeværelse og lokale myndigheder. PET vurderer eksempelvis, at mellem 25 og 40 personer med tilknytning til Danmark har modtaget træning eller deltaget i militante aktiviteter sammen med al-Shabaab i Somalia. Det er vigtigt, at vores efterretningstjenester holder skarpt øje med personer bosat i Danmark, som tager ophold i udenlandske træningslejre eller ligefrem deltager i kamphandlinger. Det skylder vi naturligvis verden uden for danske grænser, men også hensynet til Danmarks sikkerhed. De omtalte personer kan meget vel vende tilbage til Danmark og bruge deres færdigheder til at fortsætte med terrorrelaterede aktiviteter.

Vi har i Danmark et robust og effektivt beredskab mod terror. Som national sikkerhedsmyndighed er PET med til at imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. PET arbejder løbende i udlandet, herunder i ekstremt risikofyldte områder. PET gør også om nødvendigt brug af kilder i udlandet. Det sker for at identificere og imødegå konkrete trusler mod Danmark og danske interesser, og der skal ikke herske tvivl om, at PET har min fulde opbakning til dette væsentlige og nødvendige arbejde.

Det er i den forbindelse helt afgørende, at PET har de nødvendige redskaber til rådighed. PET skal være på forkant med udviklingen. Vi kan ikke tillade os at vente til sikkerhedsmæssige trusler har manifesteret sig i et egentligt angreb. Så er det for sent. Disse særlige forhold skal vi holde os for øje, når vi om kort tid påbegynder drøftelserne om en ny lovgivning for efterretningstjenesterne. Vi skal finde en ansvarlig ordning, hvor sikkerhed og retssikkerhed går hånd i hånd. Og det er jeg overbevist om, at et bredt flertal i Folketinget vil bakke op om.