Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Skolekritik skyder forbi målet

Nørre Fælled Skole er ikke præget af manglende voksenstyring, dårligt læringsmiljø eller berøringsangst over for sociale problemer. Vi har år for år forbedret faglighed og trivsel, bl.a. takket være et stærkt forældre-engagement.

De seneste to år har en gruppe forældre på Nørre Fælled Skole hjulpet de enkelte klasser med sociale aktiviteter, bl.a. markedsdage, fællesspisning og bålaktiviteter. Aktiviteterne har bidraget til at skabe trygge fællesskaber og en stærkere følelse af medejerskab til skolen. Foto: Casper Nørgaard Fold sammen
Læs mere

Berlingske bragte forleden en kronik, hvor en forælder på Nørre Fælled Skole retter en meget hård kritik mod skolen. En del af kritikken vedrører håndteringen af en konkret personsag, som vi er afskåret fra at kommentere.

Til gengæld er vi nødt til at reagere på en række kritikpunkter af mere generel karakter, da de efter vores opfattelse giver et stærkt fortegnet billede af skolemiljøet og den sociale trivsel på Nørre Fælled Skole.

Kronikken efterlader det indtryk, at vi er en skole, hvor utryghed, vold og trusler hører til dagens orden. Det er et billede, vi har meget svært ved at genkende. Vi synes grundlæggende, at NFS er et godt og trygt sted at være for vores børn.

Skribenten mener også, at skolen præget af »manglende voksenstyring«, og forsøger at »kompensere sig økonomisk ud af et dårligt læringsmiljø«. Ifølge hende illustrerer det, hvordan man har »forsøgt at hæve fagligheden på socialt udsatte skoler ved at tilføre dem flere økonomiske ressourcer, men uden held.«

Hvis man har et lille kendskab til skolen og dens forhistorie, er disse påstande næsten uforståelige.

Det er rigtigt, at vi en periode fik tildelt ekstra ressourcer i forhold til andre skoler. Det skyldes, at vi frem til 2016 havde status af heldagsskole med en markant længere skoledag end andre steder. Det bundede i en erkendelse af, at vi havde en meget svag elevgruppe med ekstra stort behov for netop voksenstyring.

Dette har sammen med andre tiltag været med til at styrke fagligheden. Elevernes afgangskarakterer er steget kraftigt, fra 6,1 i 2014 til 7,5 i 2018. De ligger nu over gennemsnittet i Københavns Kommune og på landsplan. Samtidig er elevernes trivsel steget. Andelen af elever med den højeste trivsel på NFS er 96,9 pct., hvilket også er over gennemsnittet både i kommunen og i hele landet.

Vi tager hånd om udfordringerne

Vi mener heller ikke, det er rigtigt, at skolen skulle være »berøringsangst« over for problemer med vold og grimt sprog. Vi oplever tværtimod, at det er problemer, der bliver taget meget alvorligt. Det handler ikke kun om, hvordan man reagerer på konkrete hændelser. Det handler lige så meget om at opbygge en kultur med en ordentlig og respektfuld omgangsform i den enkelte klasse og på hele skolen. Personalet bruger mange kræfter på dette arbejde, især i indskolingen, men det er noget, der tager tid, og resultaterne kommer ikke fra den ene dag til den anden.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Nørre Fælled Skole har haft et ekstremt vanskeligt udgangspunkt – først og fremmest i kraft af et meget spinkelt elevgrundlag. Men vi mener ikke, at vi er noget »socialt eksperiment«. Vores indtryk er, at vi har et godt omdømme i lokalområdet, og vi optager nu ca. to tredjedele af børnene i vores skoledistrikt.

Det har betydet, at skolens elevtal er mere end fordoblet på ganske få år, uden at vores økonomiske ressourcer (og vores fysiske rammer) er vokset tilsvarende. Det har givet skolen en række selvstændige udfordringer i en periode, hvor vi også, ligesom alle andre skoler, har skullet forholde os til de nye spilleregler, som er kommet med folkeskolereformen, ændrede arbejdstidsregler, inklusion af elever med særlige udfordringer osv.

»En god skole er ikke bare noget, vi som forældre skal forvente at få »stillet til rådighed« – det er noget, vi selv kan bidrage aktivt til at skabe.«


Vi forsøger at løse disse udfordringer så godt vi kan, inden for de rammer, vi har. Ja, nogle gange sker der fejl, og der vil være episoder, som kunne være håndteret bedre. Dem skulle vi meget gerne blive klogere af, så vi kan skabe den bedst mulige skole for vores børn.

Sociale aktiviteter styrker fællesskabet

Mange mennesker arbejder hver dag for at gøre Nørre Fælled Skole til et godt sted at være for børn, forældre og ansatte. En god skole er ikke bare noget, vi som forældre skal forvente at få »stillet til rådighed« – det er noget, vi selv kan bidrage aktivt til at skabe.

Derfor har skolebestyrelsen også lagt rigtig mange kræfter i tiltag, der kan styrke forældrenes engagement i skolen, samhørighedsfølelsen og kendskabet til hinanden.

I samarbejde med Forældreforeningen Brug Folkeskolen har vi arrangeret en række workshops for skolens forældre for at styrke det mangfoldige forældresamarbejde.

Vi har etableret en ugentlig morgencafé, hvor skolens forældre kan mødes til en kop kaffe og en snak med andre forældre. Caféen er åben året rundt og drives på skift af forældrene på de enkelte årgange.

Vi har taget initiativ til en årlig markedsdag med mad og drikke, gøgl og forlystelser, alt sammen planlagt og udført af klassernes elever og forældre i fællesskab. Markedsdagen har været afholdt de sidste tre år og er ekstremt velbesøgt af elever, personale, søskende, forældre, bedsteforældre mv.

Gennem de sidste to år har en gruppe forældre kontinuerligt og aktivt arbejdet med at hjælpe de enkelte klasser og årgange med at igangsætte og afholde sociale aktiviteter. Der har bl.a. været afholdt fællesspisning og bålaktiviteter med stor deltagelse af børn og forældre på forskellige årgange.

Efter vores opfattelse bidrager disse aktiviteter til at skabe gode og trygge fællesskaber, der giver både børn og forældre en stærkere følelse af medejerskab til deres skole.

Vi bilder os ikke ind, at vi er – eller bliver – færdige med dette arbejde, men vi er meget stolte af de resultater, vi har opnået indtil videre.

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, Kalle Jørgensen, Marie Priem Askjær, Mathilde Wilhelmina B de Kruiff, Thilde Emilie Møller, Lea Egemose Graae, Martin Emil Lyng Munkø og Randa A A Qaddoura, alle forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen på Nørre Fælled Skole.