Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kurs mod konservative værdier

Lars Barfoed: Konservative har nogle faste, grundlæggende værdier, som skal styre samfundet og dets udvikling, men har ikke et fasttømret billede af, hvordan samfundet endeligt skal se ud. Det skal og vil hele tiden udvikle sig.

Det handler om ordentlighed og om at tage ansvar for at bevare de værdier, der er bygget op gennem generationer, og give dem videre til de kommende generationer. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Da jeg for snart to år siden blev leder af Det Konservative Folkeparti, sagde jeg, at partiet skulle rendyrke de klassiske konservative værdier i det daglige politiske arbejde. Og jeg sagde også, at det omfatter »gud, konge og fædreland«, men naturligvis sat ind i en moderne sammenhæng. Og det er det, vi gør.

Det Konservative Folkeparti blev stiftet i 1916, og de grundlæggende konservative værdier og principper, som partiet blev stiftet på, gælder den dag i dag - men naturligvis sat ind i en nutidig sammenhæng. Det, der gør konservatismen på én gang autentisk og historisk funderet og samtidig moderne, pragmatisk samt reformistisk, når der er brug for det, er, at konservative har nogle faste, grundlæggende værdier, som skal styre samfundet og dets udvikling, men vi har ikke et fasttømret billede af, hvordan samfundet endeligt skal se ud. Det skal og vil tværtimod hele tiden udvikle sig.

Det er de konservative værdier, der er vores kompas, når vi sætter kursen som konservative politikere. Konservative værdier drejer sig om respekt for det enkelte menneske samt for de værdier og fællesskaber, mennesker har bygget op. Man kan også udtrykke det sådan, at det handler om ordentlighed og om at tage ansvar for at bevare de værdier, der er bygget op gennem generationer, og give dem videre til de kommende generationer.

Derfor rummer konservatismen både liberale ideer om personlig frihed, markedsøkonomi og privat ejendomsret; principper om ansvar - både socialt ansvar for dem, som er udsatte, og ansvar over for fællesskabet og vore fælles værdier, herunder natur, klima og miljø; samt nationale holdninger om at bevare vores suverænitet, kultur, dannelse og bærende nationale institutioner. Vi konservative er hverken liberalister, socialister eller nationalister. Men vi er liberale, sociale og nationale, ligesom vi er grønne samt europæisk og internationalt orienteret. Det Konservative Folkeparti er et parti for dem, som gør noget ved det. De som tager ansvar og selv gør, hvad de kan - også for andre; og som har en forventning om, at vi politikere også gør noget ved det og har modet til at gennemføre de nødvendige forandringer for at bevare vore værdier.

Når det gælder folketingsarbejdet i det kommende år vil jeg nævne tre af de udfordringer, vi i den konservative folketingsgruppe vil have særlig fokus på i det kommende år. Det er bedre vilkår for virksomhederne, bedre uddannelser - i første omgang en folkeskolereform, samt reformer i den offentlige sektor.

Her og nu drejer det sig om at skabe flere arbejdspladser. Og det skal ske ved at give danske virksomheder bedre konkurrencevilkår, så de tjener flere penge og dermed får mulighed for at investere og ansætte nogle flere.

Der er brug for en erhvervspakke, der sænker virksomhedernes omkostninger gennem lavere skatter og afgifter og begrænser de administrative byrder, ikke mindst for de mindre virksomheder. Men jeg er alvorligt bekymret for, at der først sker noget grundlæggende godt for erhvervslivet den dag, hvor der kommer en ny borgerlig regering med stor indflydelse til Det Konservative Folkeparti.

Vi skal styrke uddannelserne i Danmark, både når det gælder faglighed og dannelse. Lige nu går vi i gang med forhandlinger om en reform af folkeskolen. Det Konservative Folkeparti lægger vægt på at styrke fagligheden ikke mindst med flere timer i dansk og matematik. Det er positivt, at regeringen på dette område nu vil det samme. Men der er lang vej, til vi når i mål, og vi har mange krav, som skal imødekommes, før vi lægger stemmer til en aftale. Vi ønsker bl.a. større frihed til holddannelse, så der kan blive taget større hensyn til den enkelte elev. Vi vil sikre undervisningen i dannelsesfag, der giver indsigt i vores historie og kultur. Og der skal sættes fokus på respekt for lærerne og de andre elever, så der bliver mere ro til undervisning i timerne.

Og så er vi ikke med på regeringens tanker om en obligatorisk heldagsskole for alle børn fra morgen til aften, hvor der er indlagt timer med fritid i løbet af dagen. Det vil bidrage til at institutionalisere børnene og tage friheden fra familierne til selv at indrette deres dagligdag.

Det handler om vores børns fremtid, og intet er vigtigere, end at sikre en god folkeskole, hvor alle elever gives de bedste muligheder for at udvikle sig og udnytte deres potentiale. Vi vil have lige muligheder for alle, og det begynder med en god folkeskole. Der skal sættes ind mod den forvoksede offentlige sektors formynderi og overflødige regler og kontroller. Vi må simpelthen have større tillid til hinanden og til vores virksomheder, så vi kan fjerne regulering og afbureaukratisere hverdagen.

Flere danskere skal frigøres fra deres afhængighed af offentlige ydelser, så de kan tage ansvaret for sig selv og deres nærmeste. Der er brug for en dybtgående reform af de offentlige ydelser - også for simpelthen at gøre dem mere overskuelige og enkle at administrere. Til gengæld skal vi fokusere og styrke indsatsen for de udsatte, som har brug for mere hjælp fra fællesskabet.

Det var bare tre af de konkrete udfordringer, Det Konservative Folkeparti lægger vægt på i den kommende tid.

Men der er meget andet at tage fat på. Værdierne i det danske samfund er under pres. Som konservative vil vi på en række politiske områder sætte ind for at bevare og fremme vore fælles nationale værdier. Den dannelse, der ligger i at have respekt og forståelse for de fælles værdier, vi har i Danmark, er afgørende for et stærkt fællesskab, for vores demokrati og for vores muligheder for at tage aktiv del i det europæiske og internationale arbejde. Værdipolitikken berører flere helt forskellige politiske felter, ikke mindst skolen, som jeg allerede har været inde på. Når det gælder retspolitikken, tager vi initiativer bl.a. for at hævde respekten for den private ejendomsret og for boligen ved at foreslå en endnu stærkere indsats over for det stigende antal indbrud i private hjem.

På kulturområdet vil vi arbejde for en reform af mediestøtten, der sikrer grundlaget for en fortsat drift af aviser i Danmark under de nye vilkår, som nettet har medført. Aviserne er en vigtig del af grundlaget for demokrati og dannelse. Og vi vil sætte fokus på den danske bogkultur for at sikre, at der også på lang sigt er basis for god dansk litteratur og for danske boghandlere som et vigtigt omdrejningspunkt i den sammenhæng. Derfor har jeg indkaldt kulturministeren til samråd om bogbranchens situation.

Der er også tale om at bevare værdier, når vi konservative er optaget af at bevare mangfoldigheden i den danske natur, sikre gode sunde fødevarer og bidrage til at sikre jordens klima, bl.a. gennem energipolitikken.

Europapolitikken drejer sig i høj grad også om værdier. Vi skal stå sammen i Europa for at værne om fred og sikkerhed men også om de værdier, som hele vores kristne kultur hviler på, med den fælles arv, vi har fra det gamle Jerusalem, Athen og Rom - respekten for det enkelte menneske, demokratiet og ytringsfriheden. Og i fællesskab skal vi arbejde for at sikre vores velstand, baseret på markedsøkonomien, der er under pres af den globale konkurrence. Alt i respekt og forståelse for, at EU fortsat skal være et samarbejde mellem selvstændige stater med hver sine nationale værdier og kultur.

På samme måde er konservativ udenrigspolitik forankret i vore grundlæggende vestlige værdier og i at sikre vores suverænitet og frihed. Den atlantiske alliance med USA, ikke mindst i NATO, vil fortsat være et meget vigtigt omdrejningspunkt for os - herunder i den fortsatte krig mod terror.

Udenrigspolitikken skal bidrage til Danmarks, danskernes og danske virksomheders muligheder for at agere i verden med de store muligheder, globaliseringen betyder for os. Og så vil vi fortsat have fokus på udviklingsbistanden og vort ansvar for at give hjælp til selvhjælp i forhold til verdens fattigste.