Kulturdebat: Kære Bertel Haarder og Inger Støjberg

Kunsten er en unik formidlingsplatform og et vigtigt redskab i integrationen, mener forfatter Josefine Ottesen.

Forfatter Josefine Ottesen er med i Venligboerne og mener, at kunst kan være et redskab i integrationen.
Læs mere
Fold sammen

Mit navn er Josefine Ottesen, og jeg er forfatter. Udover mit civile erhverv er jeg også engageret i Venligboerne og er værge for en uledsaget flygtningedreng fra Eritrea.

I forbindelse med diskussionen om integration af de rigtig mange mennesker fra andre steder i verden vil jeg gerne foreslå, at man fra statens side indtænker kunsten som et redskab i formidlingen af de kulturelle og sociale værdier, der er nødvendige for at kunne begå sig i vores land.

Fra Arilds tid har fortælling, billeder, sange, danse og riter – der jo er udgangspunktet for al teater – været måden man har videregivet en kulturs normer og værdier fra generation til generation – og det er stadig den mest effektive måde at formidle denne væsentlige forståelse af rigtigt og forkert i et samfund.

Man ved fra al forskning, at ord udgør ca. 10% af kommunikationen – og det er endda mellem mennesker med samme sprog og samme kultur. Resten er kropssprog, tonefald og rytme. Men den stærkeste formidling af et budskab sker, når modtageren også bliver berørt følelsesmæssigt.

Det er det kunsten kan, og derfor den kan hjælpe os netop nu, hvor vi står med en stor flok af mennesker med en anden kulturel baggrund, som vi hurtigst muligt skal forklare, hvordan vi lever sammen her i Danmark.

At kunsten er unik som formidlingsplatform har man vidst i årevis i udviklingslande, hvor der er behov for oplysning om f.eks. hygiejne, sygdomsbekæmpelse mm. Her bliver teatergrupper og musikgrupper sendt ud på landet for at formidle de vigtige budskaber gennem deres kunstneriske udtryk.

Her i Danmark er vi nu heller ikke ukendte med at bruge musik og sang som formidlingsplatform til børn så de kan lære at begå sig i trafikken eller børste deres tænder.

Jeg er klar over, at der i en del kunstmiljøer i Danmark er en modstand mod at bruge »kunstkrykken«, men der er faktisk andre, der har arbejdet med æstetiske udtryk som kulturforvandling i årevis. En teaterkunstner/fortæller som Lena Bjørn har f.eks. været tilknyttet flere større oplysningskampagner i Afrika og arbejder i dag med fortælling som omdrejningspunkt i ledelse-og virksomhedsuddannelse.

Teatret Dacapo, der er hjemmehørende i Odense, har gennem de sidste tyve år brugt forskellige former for interaktivt teater som redskab i team-kurser og kulturforandringer i firmaer. Opgang 2 i Århus har gennem en menneskealder gennem kunsten hjulpet unge mennesker med en bred vifte af problemer fra en inaktiv, opgivende position til et aktivt, selvhjulpent liv.

Jeg vil derfor foreslå, at regeringen i forbindelse med den integrationsplan, der skal behandles og vedtages i løbet af foråret, sætter et beløb af, som kan søges af aktører med en æstetisk dagsorden.

Uffe Elbæk er ganske vist ikke en del af regeringens parlamentariske grundlag, men han ville være en god mand at trække ind i samtalen i den her sammenhæng, fordi hans netværk formodentlig vil kunne pege på en del af de aktører, der allerede er i gang og har erfaring med at bruge kunsten som redskab til kulturforvandling og social dannelse.