Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kriser løses ikke af nationalstater og bureaukrater – vi har brug for et stærkt og demokratisk EU

Europa-Parlamentsvalget er afgørende for Europas fremtid. Hvis vi skal løse de udfordringer, vi står over for, kræver det politisk mod til at samarbejde tættere og ikke blot gå til EU-arbejdet med nationalstatsbrillerne på. Vores fællesskab er nemlig truet af national selvtilstrækkelighed – og den vil ikke kunne redde os ud af klimakrisen.

»Europa står ved en skillevej. Faren for, at vores samarbejde langsomt falder fra hinanden, er reel, hvis ikke vi tør arbejde tættere sammen og løse vores udfordringer på nye måder,« skriver Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Hans parti er med i alliancen European Spring – Europæisk Forår. Fold sammen
Læs mere
Foto: Frederick Florin/Ritzau Scanpix

Europa står med tre presserende kriser på hænderne – en økonomisk krise, en klimakrise og en naturkrise. Alle kræver omfattende og hurtig handling. Derfor stiller jeg op for den transnationale liste, European Spring, hvor kandidater fra progressive partier fra europæiske lande er gået sammen og vil arbejde for et fælles politisk program om en omfattende social, økonomisk og grøn europæisk omstilling. Det er en nødvendighed, at vi går sammen på den måde og arbejder mod det samme mål på tværs af grænser – for »Vi er Europa«, som der står på vores valgplakater på både italiensk, polsk, græsk, tysk og dansk.

Europa står ved en skillevej. Faren for, at vores samarbejde langsomt falder fra hinanden, er reel, hvis ikke vi tør arbejde tættere sammen og løse vores udfordringer på nye måder. Med vores New Deal for Europe vil vi løse klimakrisen, den økonomiske krise og naturkrisen. Øverst står klimakrisen som den altoverskyggende post på den politiske to-do-liste – eller, det burde den i hvert fald være for alle, der i de her år kæmper for at blive folkevalgt til byråd, nationale parlamenter og Europa-Parlamentet. En stemme på en European Spring-kandidat er altså en stemme på en person, der vil arbejde for det samme konkrete, formulerede politiske mål: et stærkere, bedre og langt grønnere EU. Vi har taget nationalstatsbrillerne af, så vores politik skal ikke »europæiseres«, når vi kommer i parlamentet – den er allerede europæisk i sin kerne.

Rasmus Nordqvist Fold sammen
Læs mere
Foto: Steen Brogaard.

Klimakrisen er en meget stor udfordring, der betyder, at vi må forandre stort set alt. Vi skal forbruge og producere helt anderledes. Vi skal leve inden for klodens råderum. Derfor skal vi prissætte forurening med CO2-afgifter. Vi skal omlægge landbruget til en langt mere klimavenlig produktion. Vi skal omstille til 100 procent vedvarende energi.  Vi skal som europæiske borgere alle gøre, hvad vi kan, men det vigtigste er den strukturelle omstilling, der sikrer de rammer, der skal gøre os i stand til at overholde Paris-aftalen og holde den globale opvarmning på maks. halvanden grader.  Derfor er hovedtesen i vores grønne program, Green New Deal, at vi skal investere maksimalt i den grønne omstilling. Vi vil udstede grønne obligationer for 500 milliarder euro over de næste fem år. Det svarer til omkring tre procent af EUs bruttonationalprodukt, og det er en mulig finansieringsmodel allerede fra i morgen, hvor obligationerne kan udstedes under de nuværende regler.

Samtidig vil en seriøs omstilling til vedvarende energi gøre os uafhængige af at importere olie og gas fra for eksempel Rusland og Saudi-Arabien for flere hundrede milliarder euro. Det er rigtigt mange penge, vi i stedet kan få til at arbejde for vores fællesskab, som sammen med pengene fra de grønne obligationer kan gå til massive investeringer i vedvarende energi, som for eksempel sol- og vindenergi, ligesom vi skal sørge for en bedre og grønnere infrastruktur i EU.

Lav »sorte« job om til grønne

Det er helt centralt i vores plan for EU, at vi på én og samme tid tager fat på den grønne omstilling og den ulighedskrise, vi ser i Europa. Med den omfattende investeringsplan for den grønne omstilling kan vi samtidig skabe job til de mange unge, der er arbejdsløse i lande som Grækenland og Italien. Vi skal se på energimikset i de forskellige lande, hvor for eksempel Polen og Tyskland får en stor del af deres energi fra at fyre med brunkul, og hvor der er rigtig mange »sorte« job. De job skal viændre til grønne, og det sker ved at investere i den grønne energisektor i alle europæiske lande. Og når vi på den måde tager fat i flere områder i forlængelse af den grønne omstilling, afmonterer vi de sociale spændinger, som destabiliserer vores fællesskab og giver højrepopulisterne vind i sejlene. For vi skal helt op på de høje nagler, helt ind i EUs beslutningsdygtige hjerte, så vi kan få de bedste og grønneste politiske løsninger for alle os europæere.

Rasmus Nordqvist, spidskandidat for Alternativet

»Bæredygtighedsdiplomet udløber, når vi ikke tør blive ved med at gå forrest som land, og på EU-niveau sætte et eksempel for den grønne fremtid, vi alle sammen har brug for«


Vi bryster os af i Danmark, at vi er et grønt foregangsland. Og det har vi bestemt også været. Men trofæet er blevet lidt støvet på hylden, når CO2-udledningen stiger, elbiler stadig ikke rigtig er ude at køre, og benzin- og dieselbiler får lov til at blive både i handlen og på gaden i alt for høj grad. På samme måde falmer den grønne glorie, når vi de næste mange årtier vil fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen. Bæredygtighedsdiplomet udløber, når vi ikke tør blive ved med at gå forrest som land, og på EU-niveau sætte et eksempel for den grønne fremtid, vi alle sammen har brug for, hvis vores samfund skal overleve.

Kimakrisen er en mulighed

Men klimakrisen er ikke kun en krise, den er også en stor mulighed. Det er nemlig en mulighed for at lægge vores samfund om og skabe bedre, rigere og mere lige liv for alle europæere.

Tiden er løbet fra EU, som det er i dag. Unionen er gumpetung og ude af trit med tiden. Det demokratiske underskud er enormt, og mistilliden og nationalismen vokser i medlemslande, der slår sig i tøjret og promoverer en »vi-kan-bedre-selv«-egoisme, der truer både sammenhængskraft og samarbejde.

Derfor vil vi i European Spring genoprette troen på unionen. For grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende løsninger, så vi kan ikke alene. Men det kræver, at magten kommer tilbage til indbyggerne. Vi er ikke 28 (snart 27) medlemslande, vi er 500 millioner borgere. Derfor skal vi sørge for et EU, hvor løsninger tager udgangspunkt i de lokale problemstillinger. Vi skal igen kunne tro på, at det nytter noget. Derfor skal vi sætte europæernes interesser forrest – ikke nationalstater eller EU som pseudo-stat, men alle os, der bor i Europa og gerne vil have en grøn fremtid. #HopeIsBack – for vi er Europa.