Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Høj arveafgift koster jobs

10.000 danske familieejede virksomheder står over for et generationsskifte de kommende år. Bedre vilkår for generationsskifte kan sikre deres investeringslyst og konkurrenceevne samt bidrage til dansk vækst, innovation og ikke mindst arbejdspladser.

"Familieejede virksomheder arbejder allerede nu for tidligere forberedelse af generationsskifter og en større gennemsigtighed i de komplicerede generationsskifteregler. Men den største udfordring for virksomhederne er generationsskifteskatten, som vi vil arbejde for at få afskaffet. Det er bedst for samfundet, hvis virksomhedernes aktiver får lov til at blive i virksomheden, hvor de bidrager til investeringer og vækst – ikke bare i morgen, men i generationer." Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

I Danmark eksisterer der et sted mellem 40.000-60.000 familieejede virksomheder. De producerer og udvikler hver dag klodser, pumper og ideer, som sælges i hele verden. Erhvervsstyrelsen anslår, at op imod 10.000 af dem indenfor de næste fem år skal overdrages til næste generation. Det er en udfordring. Ikke bare for den enkelte familieejede virksomhed, men også for samfundet. Ved et generationsskifte risikerer de familieejede virksomheder på grund af generationsskifteskatten (boafgiften) at miste en stor del af deres egenkapital, og det hæmmer bl.a. deres mulighed for at investere i nyt produktionsudstyr og innovative løsninger. Og uden nye investeringer forsvinder udsigten til øget vækst og arbejdspladser. Udsigten til dette kapitaldræn medfører, at nogle virksomhedsejerne i dag sætter penge til side, selvom et generationsskifte ligger længere ude i fremtiden. Det betyder imidlertid, at dansk vækst går glip af midler, der kan bidrage til en kickstart i dag, men som i stedet er sat til side i passive opsparinger.

Ved de seneste forhandlinger om vækstpakke II var generationsskifteskatten på 15 procent omdiskuteret, men det lykkedes ikke for forligsparterne at blive enige om en fjernelse af skatten. De blev i stedet enige om at gemme pengene og udskyde en stillingtagen til efter næste folketingsvalg. Et kompromis, der langt fra løser de udfordringer som flere tusinde familieejede virksomheder står over for. 11 danske familieejede virksomheder er gået sammen i det uformelle netværk Vækst i Generationer. Vi vil sætte fokus på, hvordan familieejede virksomheder med forbedrede generationsskiftevilkår kan være med til at sikre vækst i Danmark – ikke bare i morgen, men i flere generationer.

Både i Europa og herhjemme er størstedelen af virksomhederne familieejede, og deres betydning rækker langt ud over det økonomiske og familiemæssige. Ifølge Erhvervsstyrelsen leverer de bl.a. et afgørende bidrag til samfundet ved at være vækstorienterede og skabe øget beskæftigelse og produktion. Globalt set har vi store familieejede virksomheder som Walmart, BMW, Samsung og Porsche. Og i Danmark har vi fx Bestseller, Danfoss, Ecco og Jysk. Men selvom det oftest er de største virksomheder, som optager mediernes søgelys, udgør de små og mellemstore virksomheder langt størstedelen af de familieejede virksomheder herhjemme. Tilsammen står familieejede virksomheder for op til 1,3 millioner danske arbejdspladser. Fælles for de fleste familieejede virksomheder er, at de er kendt for at klare sig godt og udgøre en solid rygrad i dansk erhvervsstruktur. En international undersøgelse fra Harvard Business Review fremhæver, at overskuddet i familieejede virksomheder er mere stabilt – også i krisetider. Stabiliteten skønnes især at være båret af virksomhedernes langsigtede udviklingsforløb og tankegangen om ikke bare at tænke på næste kvartal, men snarere på næste generation. Ifølge Dansk Erhverv er de familieejede virksomheder samtidig stærke til at præstere kortsigtede resultater, som gør dem bedre til at udnytte investeringsmuligheder. Den styrke er bl.a. et resultatet af, at virksomhederne oftest er bygget op omkring korte beslutningsveje, der øger muligheden for hurtigt at reagere på forandringer i markedet.

Selvom familieejede virksomheder er kendt for at være robuste, indebærer et generationsskifte store udfordringer, herunder urimelige høje omkostninger. Et vellykket generationsskifte kræver i dag den bedste rådgivning for at forstå de juridiske, økonomiske, skattemæssige og administrative regler, som komplicerer processen. For de fleste er det især generationsskifte-skatten, som volder problemer, og det med god grund. Skattereglerne for generationsskifte er nemlig strammere og mere kompliceret end reglerne for overdragelse til andre virksomhedsformer. For nogle virksomheder kan skattereglerne betyde et kapitaldræn på helt op til 76 procent af egenkapitalen, når der skal gennemføres et generationsskifte - selvom der altså ikke er tale om overdragelse til fremmede ejere som ved et salg. Det kan ifølge generationsskifteeksperter betyde, at virksomhederne skaber færre arbejdspladser og i værste fald, at de har svært ved at bevare de eksisterende.

Revisionsfirmaet Ernst & Young peger bl.a. på, at en fjernelse af generationsskifteskatten mindsker risikoen for, at danske virksomheder og arbejdspladser flyttes ud af Danmark. Et salg til udenlandske ejere sker ofte, når et salg til en udenlandsk køber kan sikre virksomheden en bedre fremtid end at overdrage en kapitaldrænet virksomhed til næste generation i familien.

En undersøgelse fra Ugebrevet A4 viser, at danske selskaber i stigende grad får internationale ejere. På bare ti år er værdien af udenlandske ejerskaber i Danmark steget med 55 procent, og det kan sætte dansk arbejdskultur og arbejdspladser under pres. Ifølge professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Phillip Schröder, er ulempen ved udenlandske ejere, at de er hurtigere til at trække sig væk, hvis det er for bøvlet at drive forretning i Danmark. Bedre generationsskiftevilkår er altså afgørende for at bevare danske ejerskaber og derved arbejdspladser på danske hænder.

I mange andre EU-lande har man taget konsekvensen af udfordringerne ved at forbedre generations-skifteregler ved helt at fjerne skatten eller at lempe reglerne betragteligt. Ændringerne kommer i kølvandet på EU-Kommissionens tilbagevendende anbefalinger. De peger bl.a. på nedsættelse af skattebyrden som en effektiv metode til at forhindre, at virksomheder drænes for aktiver i forbindelse med et generationsskifte. Samtidig gør de opmærksom på, at de aktiver, der trækkes ud af virksomheden for at bidrage til statens skatteindtægter, vil blive opslugt af tabet i skatteindtægter på lang sigt som følge af virksomhedernes ophør.

Flere lande har allerede fulgt kommissionens anbefalinger. I vores naboland Sverige har generations-skifteskatten været fjernet i ti år. På den måde kan svenske virksomheder bruge deres kapital til at skabe vækst og investeringer fremfor at binde den i skatter til staten. Andre EU-lande er fulgt i samme fodspor som Sverige. I Tyskland er generationsskiftereglerne lempet og virksomhederne fritages bl.a. for skat, hvis den drives videre i syv år.

Det er med til at skabe en ulige konkurrencesituation, fordi tyske og svenske virksomheder kan gennemføre generationsskifte uden det samme kapitaldræn, som virksomheder i Danmark rammes af. For at sikre ens konkurrencevilkår og bedre generationsskifte bør vi i Danmark lade os inspirere af modellen fra Sverige – ikke mindst fordi generationsskifteskatten er et likviditetsdræn midt i et kritisk tidspunkt for virksomhederne.

Behovet for at skabe bedre vilkår for familieejede virksomheder handler ikke kun om, at en vigtig gruppe af virksomheder står til at miste den egenkapital, de har bygget op i generationer, og som er en sikkerhed for virksomhedens fortsatte drift. Det handler også om, at de nuværende rammer hæmmer udviklingen i erhvervslivet og samfundet. Derfor skal det gøres nemmere at overdrage en familieejet virksomhed til næste generation.

Familieejede virksomheder arbejder allerede nu for tidligere forberedelse af generationsskifter og en større gennemsigtighed i de komplicerede generationsskifteregler. Men den største udfordring for virksomhederne er generationsskifteskatten, som vi vil arbejde for at få afskaffet. Det er bedst for samfundet, hvis virksomhedernes aktiver får lov til at blive i virksomheden, hvor de bidrager til investeringer og vækst – ikke bare i morgen, men i generationer.