Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Grøn omstilling - fremtidens vinderstrategi

Regeringen har gjort det billigere at forurene og bruge ressourcer, ud fra en forestilling om, at høje afgifter er med til at svække vores konkurrenceevne. Det er imidlertid helt i modstrid med, hvad der historisk set har skabt tusindvis af arbejdspladser i Danmark og gjort os berømte som landet, der er længst fremme med grøn omstilling.

Vindmøller ved Grønkærvej, Flynder/Møborg. Fold sammen
Læs mere

Grøn omstilling er Danmarks bedste chance for at finansiere velfærdssamfundet og skabe arbejdspladser i fremtiden. Hvad skal skabe job og velstand i fremtiden? I en situation med høj arbejdsløshed, social usikkerhed og store underskud i statskassen, er det et afgørende spørgsmål. Og det kan ikke kun besvares af økonomer. Vores svar bygger på økonomisk viden, men det afspejler samtidig vores politiske visioner og værdier.

Først og fremmest må vi med skuffelse konstatere, at regeringen har lagt en forkert kurs for fremtidens Danmark.

Regeringen har lige siden sin tiltrædelse været optaget af at presse flere ud på arbejdsmarkedet, selvom der er arbejdsløshed. Den har gennemført adskillige reformer, blandt andet en skattereform og en kontanthjælpsreform, der har øget uligheden og fattigdommen i Danmark, for at give bedre incitamenter til at arbejde. Desuden har regeringen sænket selskabsskatten ud fra en forestilling om, at det forbedrer vores konkurrenceevne.

Vi mener, det er den forkerte vej at gå. Når man øger arbejdsudbuddet og skaber utryghed på arbejdsmarkedet med et svækket sikkerhedsnet, bliver der lagt et nedadgående pres på de danske lønninger. Det betyder, at flere og flere lønmodtagere i Danmark risikerer at blive ’arbejdende fattige’. Præcis som vi ser i Tyskland, hvor hver tiende lønmodtager lever i fattigdom, på trods af at de har et arbejde. Det er en falliterklæring for vores velfærdssamfund at undergrave en stor gruppe danskeres levevilkår.

Desuden er selskabsskattelettelser og personskattelettelser meget dyre og dårlige midler til at skabe beskæftigelse. Det bekræftes i øvrigt af Finansministeriet selv.

I årevis har højrefløjen gjort en massiv indsats for at bilde os alle sammen ind, at skattelettelser til erhvervslivet og de rigeste i vores samfund er helt nødvendige, for at skabe arbejdspladser. Samtidig har de forsøgt at få os til at tro, at den stigende ulighed er et nødvendigt onde for at skabe økonomisk fremgang. Desværre har det i de seneste år ikke kun været højrefløjen, men også regeringen, der har videreført disse myter.

For nylig pillede OECD disse myter fra hinanden på grundlag af indgående studier af samtlige organisationens medlemslande over en lang periode. OECD konkluderer, at voksende ulighed hæmmer den økonomiske udvikling. Frem for skattelettelser til de velstående, anbefaler OECD helt modsat øget beskatning af de rigeste for at sikre en højere grad af omfordeling i samfundet. Stor lighed og velfærd er ifølge OECD den bedste måde for at sikre et samfund økonomisk fremgang.

Sidste år kårede en undersøgelse i magasinet Forbes Danmark som det land i verden, der har det bedste erhvervsklima. I modsætning til de hårdhakkede myter om, at det høje skatteniveau skræmmer virksomhederne væk fra Danmark, slog undersøgelsen fast, at Danmark er det bedste land i verden at drive virksomhed i. Førstepladsen skyldes bl.a. det sociale sikkerhedsnet og den veluddannede befolkning. Undersøgelsen lægger sig tæt op ad en rapport fra OECD fra nogle år tilbage, som konkluderede, at det skattefinansierede uddannelsessystem, den gode infrastruktur og det gratis sundhedsvæsen gør Danmark til et af de bedste lande at være i for private virksomheder.

Med andre ord er lige samfund stærke samfund. Og en høj grad af omfordeling via skatter og velfærd, der giver arbejdspladser. Den tilgang er også afgørende i forhold til at sikre arbejdspladser og en stærk økonomi i fremtiden. Samtidig vil en radikal grøn omstilling i meget høj grad bidrage.

Derfor trækker regeringens vækstpakker, som den har lavet sammen med blå blok, i den helt gale retning. De har gjort det billigere at forurene og bruge ressourcer, ud fra en forestilling om, at høje afgifter i Danmark er med til at svække vores konkurrenceevne. Det er imidlertid helt i modstrid med, hvad der historisk set har skabt tusindvis af arbejdspladser i Danmark og gjort os internationalt berømte som det land, der er længst fremme med grøn omstilling.

Det er ambitiøse danske målsætninger for klima og energi, kombineret med høje miljøkrav, afgifter og offentlige støtteprogrammer, der i løbet af de seneste 40 år har skabt nogle af de mest succesrige virksomheder inden for grøn teknologi, f.eks. vandrensning, energibesparelse og vedvarende energi. Visionære politiske satsninger har skabt nogle af vores største eksportsucceser og har resulteret i tusindvis af arbejdspladser.

Det er de succeser, vi skal lære af. Vi skal skabe styrkepositioner inden for de områder, hvor vi ved, at resten af verden står over for store investeringer. Det handler om de sektorer, der kendetegner den grønne omstilling: effektiv ressourceudnyttelse og vedvarende energi.

Historien om vindmøllerne er eksemplarisk, fordi den viser to ting. For det første, hvor betydningsfuldt det er at turde satse politisk på en bestemt teknologi og støtte den økonomisk i udviklingsfasen, selvom den ikke umiddelbart er rentabel. Og for det andet, hvor længe det har været muligt at fastholde en global førerposition inden for et bestemt område, fordi vi var dem, der udviklede teknologien.

Vi har en vision for, hvilken rolle Danmark skal spille i verden. Vi skal være helt i front med at udvikle løsningerne på de store globale problemer, vi står over for med klimaforandring og ressourceknaphed. Danmark skal være det land, resten af verden bliver inspireret af, når de skal videre med den grønne omstilling til vedvarende energi og cirkulær økonomi.

Det er på ingen måde en urealistisk vision. Vi har allerede haft enorme fordele af, at vi har været førende med den grønne omstilling i Danmark. Det er helt afgørende, at vi nu skærper vores rolle som klimaforegangsland og ikke giver køb på de grønne ambitioner. Og vi skal tage hele paletten af virkemidler i brug: afgifter, støtteordninger, grønne offentlige indkøb, strategisk forskning og planlægning samt satsninger på vedvarende energi, intelligent energinet og lukkede ressourcekredsløb hos vores produktionsvirksomheder.

På trods af regeringens parløb med blå blok er det lykkedes Enhedslisten at få vedtaget en række vigtige grønne tiltag i den seneste valgperiode. Vi har skaffet støtte til grønne iværksættere, både med iværksætterhuse, der skal skabe unikke iværksættermiljøer og med grønne investeringslån. Vi har fået oprettet en grøn omstillingsfond i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvilket er hovedårsagen til, at Danmark har fået en international pris for at være længst fremme i verden med omstilling til cirkulær økonomi. Og vi har ikke mindst fået skabt en grøn investeringsfond på to mia. kr.

Det er den slags tiltag, vi skal udbygge og videreudvikle. Det er fremtidens vinderstrategi.

Det handler om at skabe job og grundlag for fortsat høj velstand og velfærd. Men det handler også om at skabe et godt og fremtidssikret samfund. Opgaven er at følge en strategi, hvor vi skaber arbejdspladser, men hvor udviklingen også gavner vores samfund, miljøet og os mennesker. Regeringens ensidige fokus på vækst har fået den til at glemme de politiske værdier, der bør være afgørende, nemlig at målet er at skabe et bedre samfund, med lighed, demokrati, velfærd, en ren natur og et stabilt klima for vores efterkommere.